Чому географія довгий час була описовою наукою

Ми живемо на дивовижною, красивою планеті – Земля. Нас оточує величезний і складний світ, який ми вважаємо своїм будинком. Що ми знаємо про нашу планету Земля? За якими законами розвивається і підтримує рівновагу природа, яка нас оточує.

ГЕОГРАФІЯ – наука, що вивчає поверхню землі як середовище, де виникло і розвивається людство. Назва цієї наук дав давньо-грецький вчений Ератосфен. По-грецьки «Ге» – Земля, «графо» – пишу.

Географія століттями накопичувала факти. Її головне завдання полягало в тому, щоб крок за кроком відтворити картину поверхні земної кулі.

Мандрівники відкривали нові землі і моря, кілька тисячоліть знадобилося, щоб описати земну поверхню і скласти географічні карти.

Довгий час географія являла собою свого роду енциклопедичний звід найрізноманітніших відомостей і давала відповідь на питання «де?» І «що?» – вказувала місцезнаходження різних об’єктів на поверхні Землі.

Географія була наукою в повному розумінні слова, так як наука повинна відповідати на питання «як?» І «чому?». Справжня наука пояснює факти, формулює закони, має своєю теорією.

Посилання на основну публікацію