Чому фізику вважають однією з основних наук про природу

Усе людське життя оточена безліччю різноманітних явищ. Вчені-фізики займаються вивченням цих явищ; їх інструментарієм виступають математичні формули і досягнення попередників.

Фізика на нинішньому етапі її розвитку являє собою сукупність пов’язаних між собою спеціальних наукових дисциплін, що вивчають різні рівні руху матерії.

Кожен напрямок містить у собі безліч приватних теорій і концепцій. Але є і найбільш загальні закономірності і принципи, вироблення яких відбувалася на стику природничих наук і філософії.

Значення фізики в рамках природознавства не тільки не зменшується, а й зростає. Дані, які вчені черпають з фізичних досліджень і експериментів, стають основою для розвитку загальних уявлень про будову Землі, Сонячної системи і неосяжного Всесвіту. Викладки фізиків підтверджують той факт, що єдність світу полягає в його матеріальності.

Саме слово «фізика» походить від грецького «физис», значення якого «природа». Тому саме фізика є головною наукою що вивчає природу і природні явища.

Посилання на основну публікацію