Чому безробіття супроводжує ринкову економіку

Безробіття – супутник ринкової економіки. Виключне право громадян розпоряджатися своїми здібностями до праці закріплено законом.

Чому безробіття супроводжує ринкової економіки

У статті Конституції України зазначено:

  • «Праця вільний». Кожен має право вільно розпоряджатися своїми здібностями до праці, вибирати рід діяльності і професію.
  • «Примусова праця заборонена». Трудовий кодекс України визнає право кожного працівника на справедливі умови праці, захист від безробіття і сприяння в працевлаштуванні.

При командній економіці було монопольне право держави на використання праці і надання роботи. Держава забезпечувала стовідсоткову зайнятість населення і в цих цілях підтримувало навіть збиткові підприємства.

З розвитком ринкових відносин в суспільстві на зміну суспільного і колективної праці приходить переважно приватний індивідуальна праця. Значна частина населення працює не на державних підприємствах, а в організаціях приватного типу.

Праця в ринковій економіці носить добровільний характер.

Безробіття є невід’ємною рисою ринкової економіки. Причини цього явища різноманітні:

  • структурні зрушення в економіці, що виражаються в тому, що впровадження нових технологій, обладнання призводить до скорочення зайвої робочої сили;
  • економічний спад або депресія, що змушують роботодавців знижувати потребу у всіх ресурсах, у тому числі і трудових;
  • політика уряду і профспілок у сфері оплати праці: підвищення мінімального розміру заробітної плати збільшує витрати виробництва і тим самим знижує попит на робочу силу;
  • сезонні зміни в рівні виробництва в окремих галузях економіки;
  • зміни в демографічній структурі населення, зокрема зростання чисельності населення в працездатному віці збільшує попит на працю і, зростає імовірність безробіття.

Сучасний ринок таїть в собі небезпеку безробіття. Реальність безробіття в умовах ринкової економіки підтверджується багатьма історичними фактами.

Безсумнівно, що в масовому вигляді вона виникла саме в країнах з розвиненим товарним виробництвом, насамперед в Англії. Причому найбільша величина відносного перенаселення тісно пов’язана з економічними кризами.

Скажімо, під час світової кризи 1857 р безробіття серед членів профспілки англійській металообробній промисловості досягла 12%. В цей же період в США тільки в Нью-Йорку число «зайвих людей» перевищила 150 тисяч

Посилання на основну публікацію