Чим відрізняється молекула від атома?

Атом – найменша частинка хімічного елемента, носій його властивостей.

Молекула – найменша частка хімічної речовини.

Хімічна речовина складається з хімічних елементів, з’єднаних між собою певним чином.

Наприклад, одна молекула води H2O складається з двох атомів водню (H) і одного атома кисню (O).

Наведений приклад наочно демонструє можливі “метаморфози” перетворення при з’єднанні атомів в молекули. Судіть самі – при кімнатній температурі водень і кисень є газами, в той же час, їх комбінація в молекулі води робить останню рідиною.

Атоми і молекули мають дуже малі розміри, вони відносяться, до так званого мікросвіту, знайомитися з яким людина почала всього кілька століть назад після того, як винайшов мікроскоп. З цієї причини вчені ще досить мало знають про всі властивості найдрібніших частинок з яких складається наш світ. Якщо провести примітивну аналогію з макросвітом, можна сказати, що атоми – це “будівельний матеріал”, з допомогою якого природа будує різноманітні “споруди” або молекули. Велика кількість молекул складають певну речовину.

Про те наскільки складний мікросвіт, можна судити хоча б по тому факту, що сучасна наука досі точно не знає будови атома і всіх його складових частинок. На початок 21 століття вчені відкрили вже більше двох десятків різних частинок, що входять в атом (протон, електрон, нейтрон, позитрон, нейтрино, мезони, гіперонів). Якщо врахувати, що всі ці частинки мають різну масу, електрично заряд, і знаходяться в постійній взаємодії один з одним, то завдання побудови моделі атома вже не здається такою простою, як це може здатися на перший погляд непрофесіоналові.

Ще однією істотною відмінністю атомів від молекул є той факт, що поняттям “атом” більше оперують фізики, а “молекула” – хіміки.

Посилання на основну публікацію