Бессарабія у складі Російської імперії (1812-1917 роках)

Відійшла в 1812 році до Росії Бессарабія пред’являла собою найбільш спустошену і рідко населену частину Молдови. Безпека, яку забезпечувала Росія, сприяла швидкому розвитку Бессарабії: за 80 з невеликим років її населення збільшилося майже у вісім разів (за рахунок швидкого природного приросту місцевого населення і залучення іноземних і російських колоністів). З 1848 року почалася русифікація молдавської церкви і школи. Процеси централізації та русифікації посилилися після перетворення Бессарабії в 1873 році в звичайну губернію. Аграрна реформа 1861-1875 років швидше створювала нові проблеми, ніж вирішувала старі (наприклад, селяни-общинники позбавлялися загальних угідь тощо). В результаті незначні розміри наділів і важкі викупні платежі стали причиною масових заворушень, для придушення яких використовувалися війська. Однак завдяки переходу сільського господарства на капіталістичні відносини в Бессарабії воно отримало додаткові стимули для швидкого розвитку, в тому числі з орієнтацією на експорт.

Через два роки після початку Першої світової війни Бессарабія стала прифронтовій смугою. Загострення міжкласові і міжнаціональних відносин, викликане розпадом Російської імперії і революційними подіями в самій Росії, призвело до різкої зміни вектора політичного розвитку Бессарабії.

Посилання на основну публікацію