✅Коефіцієнт беззбитковості

Поняття коефіцієнта беззбитковості

В економіці зустрічається безліч понять, без яких здійснювати свою діяльність неможливо. Одними з таких понять є коефіцієнт беззбитковості.

Коефіцієнт беззбитковості показує кількість угод, при яких посередник не отримає прибуток, але і не буде в збитку.

При здійсненні торгових операцій необхідно провести загальний прогноз – як зміниться ціна активу в певний період часу. Підприємство інвестує певну суму грошових коштів в новий проект, і в разі успіху інвестиційного проекту отримує прибуток.

Розмір суми прибутку залежить від інвестиційних вкладень, і терміну окупності проекту. Як показує практика, розмір інвестицій перевищує передбачуваний дохід. Іншими словами, прибуток не буде вище, ніж 100 %.

Розрахунок коефіцієнта беззбитковості

Для розрахунку коефіцієнта беззбитковості необхідно враховувати всього два показники: прибутковість і збитковість.

 • Прибутковість – це і є той відсоток, який отримає підприємство, як винагороду.
 • Збитковість – це сума грошових коштів, яку втрачає підприємство в результаті невдачі вкладених грошей.

Формула, яку використовують для розрахунку коефіцієнта беззбитковості:

Б = У * Д 

де:

 • Б – коефіцієнт беззбитковості;
 • У – збиток;
 • Д – дохід.

Точка беззбитковості

Точка беззбитковості – це показник виробництва і реалізації продукції, при якому витрати дорівнюватимуть доходам, а при виробництві і реалізації наступної готової продукції, підприємство почне отримувати прибуток.

Точка беззбитковості, яка виражається в грошовому вираженні – показує мінімальну величину доходу, при якій повністю відбувається окупність всіх витрат.

Точка беззбитковості в одиницях продукції показує максимальну кількість продукції, при якому дохід від проданої продукції повністю покриває всі витрати на її виробництво.

Основним показником маржі є маржинальний дохід.

Маржинальний дохід – це різниця між виручкою від проданого товару і змінними витратами.

Маржинальний дохід (М) розраховується:

М = С – В

де:

 • С – виручка від продажу готової продукції;
 • В – сукупність змінних витрат.

Маржинальний дохід для конкретного виду продукції, є важливим показником для менеджера. Якщо даний показник негативний – це говорить про те, що виручка від продажу готової продукції не покриває навіть змінних витрат.

Рентабельність підприємства

Рентабельність – це показник, який показує, ступінь ефективності використання матеріальних, грошових, трудових ресурсів.

Коефіцієнт рентабельності розраховується як відношення прибутку підприємства до його активів. Даний показник може виражатися як прибуток на один вкладений рубль, так само і прибуток, яка несе в собі кожна отримана грошова одиниця. Показник рентабельності виражається у відсотках.

Формула, яку використовують для розрахунку рентабельності:

Р = П-Б

де:

 • Р – показник рентабельності;
 • П – % успішних угод;
 • Б – коефіцієнт беззбитковості.

При проведенні аналізу беззбитковості діяльності підприємства необхідно дотримуватися наступних правил:

 • Аналіз продукції, що випускається за минулі періоди, і передбачуваний обсяг випуску продукції на майбутні періоди.
 • Основними показниками обсягу виробництва є сукупна витрата і дохід.
 • Розділ передбачуваних витрат на постійні і змінні.
 • Обсяг реалізації готової продукції дорівнює обсягу передбачуваного випуску продукції.

Виконуючи дані правила, можна провести якісний аналіз рентабельності підприємства.

Посилання на основну публікацію