✅Державне екологічне управління

Принципи державного екологічного управління

Вітчизняне державне екологічне управління спирається на такі принципи:

 • Законності діяльності публічних органів влади на всіх рівнях та їх посадових осіб при реалізації повноважень у галузі екологічного управління, а також законності дій фізичних осіб та приватних організацій як суб’єктів екологічних правовідносин;
 • Забезпечення завдань охорони навколишнього середовища та раціональне природокористування;
 • Поділу між органами публічної влади функції з використання та експлуатації природних ресурсів та контрольно-наглядової функції;
 • Оптимального використання економічних ресурсів для забезпечення безпечного природокористування та охорони навколишнього середовища.

Завдання державного екологічного управління

Держава в особі своїх органів і посадових осіб у сфері управління екологічними правовідносинами вирішує такі завдання:

 • розробка затвердіння стратегічних і програмних заходів для забезпечення ефективного і безпечного природокористування та охорони навколишнього середовища, в тому числі прийняття концепцій, доктрин, цільових програм на регіональному і федеральному рівнях;
 • ефективний поділ природних ресурсів між природокористувачами;
 • постійний моніторинг територіального розташування природних ресурсів, у тому числі дослідження надр, лісів та ін.
 • організація дозвільної системи використання природних ресурсів, зокрема видача відповідних ліцензій та дозволів, притягнення до відповідальності за негативний вплив на навколишнє середовище;
 • організація нормативно-правового регулювання екологічних правовідносин;
 • Організація і функціонування системи контрольно-наглядових органів;
 • вирішення спорів з екологічних правовідносин в адміністративному порядку.

Функції державного екологічного управління

Функції державного екологічного управління можна умовно розділити на два основних напрямки:

 • До першого напрямку відноситься органи, що реалізують функції правового регулювання екологічних правовідносин, а також здійснюють дозвільну та контрольну діяльність, в тому числі планування екологічного управління, нормотворчість в області екологічного управління, забезпечення суб’єктів екологічних правовідносин необхідною інформацією в галузі природокористування та охорони навколишнього середовища;
 • До другого напряму належать органи, які реалізують функції щодо притягнення до відповідальності суб’єктів екологічних правовідносин, що порушують норми екологічного законодавства, зокрема визначення розміру плати за негативний вплив на навколишнє середовище, справляння такої плати з винних суб’єктів екологічних правовідносин.

Значення державного екологічного регулювання

Раціональність пошуку, видобутку і використання природних ресурсів здатна забезпечити економічну і соціальну (культурну, оздоровчу та ін.) ефективність природокористування, а найголовніше його безпеку для навколишнього середовища і населення.

Безпечне природокористування являє собою систему дій органів публічної влади федерального, регіонального та місцевого рівнів, а також громадян і організацій, спрямованих на забезпечення раціонального природокористування, на збереження, відновлення природи, запобігання негативного впливу промислової та іншої діяльності на природу.

Координація зусиль органів загальної компетенції та спеціальних органів, що реалізують повноваження в галузі державного екологічного управління, що має на меті затвердження і реалізації принципів безпечного природокористування, є основою державного екологічного управління.

Державне екологічне управління сьогодні орієнтоване на дотримання науково обґрунтованих і нормативно закріплених параметрів і вимог, спрямованих на запобігання (обмеження) негативного впливу на природне середовище, що забезпечують збереження природи і відтворення природних ресурсів.

Посилання на основну публікацію