Усне і писемне мовлення

Усне мовлення

Усі свої думки люди найчастіше передають один одному в усній формі, тобто за допомогою устного мовлення (уста – губи). Запам`ятайте, що усне мовлення вихованої і освіченої людини повинно бути:

 • правильним;
 • виразним;
 • зрозумілим.

Причому усне мовлення повинно бути зрозумілим не тільки для того, хто розповідає, а й для усіх хто слухає (слухачі). Усним мовленням дуже добре володіє та людина, яка неймовірно точно вміє передавати своїми словами і голосом власні думки і почуття.

Під час усного мовлення люди використовують:

 • міміку;
 • жести;
 • різну силу голосу;
 • питальну або окличну інтонацію.

Писемне мовлення

Усе написане або надруковане – це писемне мовлення. Тому завжди старайся писати:

 • охайно;
 • каліграфічно;
 • зрозуміло;
 • грамотно.

Пиши саме так, щоб кожен міг прочитати і зрозуміти написане. Завжди дотримуйся культури писемного мовлення.

Пам`ятай, зо володіти писемним мовленням – це значить правильно, точно, каліграфічно і без помилок оформляти свої або чиїсь думки на письмі. Охайний, розбірливий почерк – це вияв поваги до того, хто буде читати написане тобою. Для писемного мовлення потрібні не тільки літери, а й різні розділові знаки.

Посилання на основну публікацію