✅Складний план тексту

⚡ План тексту – це послідовний і зв’язний перелік основних думок, які автор у ньому висловлює. Він необхідний школяреві для того, щоб зрозуміти, про що говорив автор, а також краще запам’ятати все те, що викладено в його творі.

Таким чином, систематизація текстового матеріалу є необхідністю, що дозволяє учневі не тільки поліпшити навички роботи з текстом, а й навчитися краще і швидше розуміти написане, що допоможе йому в майбутньому.

Основні вимоги до складного плану тексту

Щоб скласти грамотний складний план тексту, потрібно розуміти, яким критеріям має відповідати результат.

 • І перший з них – це структурованість, тобто план, як і сам текст, повинен мати початок і кінець і взагалі повністю відповідати за структурою ісходника.
 • Другий важливий критерій стосується грамотної формулювання заголовків і підзаголовків, які повинні виражати закінчену думку. В хорошому складному плані вони не повторюються і не нашаровуються один на одного.
 • Третій критерій – це інформативність. Він означає, що, взявши в руки складений план, школяр не повинен відчувати труднощів при переказі по ньому тексту. При цьому він не повинен бути надто загальним – це сильно завадить при відтворенні.

І останній критерій – це послідовність, тобто всі пункти і підпункти розташовані у такому плані один за одним, послідовність розповіді і викладу думок не порушується.

Як скласти складний план: порядок роботи

Звертаючи увагу на приклад складного плану тексту, складений дійсно грамотно, можна побачити, що автор роботи спирався на абзаци і виділяв найяскравіші з використаних в цьому тексті образів. Це дійсно сильно полегшує виконання роботи.

Приступаючи до складання плану, потрібно прочитати текст цілком і виділити його головну думку. Після цього потрібно розділити весь текст на окремі смислові частини і придумати їм відповідні заголовки, які і стануть основними пунктами плану. Після цього кожна велика частина поділяється на більш дрібні по основним думкам, які висловлює автор. До цих частин придумуються назви, які стають підпунктами.

Такі підпункти повинні бути в кожному основному пункті плану та їх повинно бути не менше двох.

Після цього потрібно перевірити, наскільки вдало сформульовані пункти і підпункти – вони ні в якому разі не повинні бути просто цитатами з тексту або витягами з окремих пропозицій. Також потрібно перевірити, наскільки добре цей план відображає структуру тексту і його основну думку.

Приклад складного плану тексту

Як приклад можна розглянути план тексту про феодальної роздробленості Русі, який легко знайти в підручнику історії.

 • Феодальна роздробленість: причини явища.
 1. соціально-економічні передумови;
 2. політичні передумови.
 • Як розвивалася Русь в період феодальної роздробленості.
 1. руські князівства і специфіка їх розвитку;
 2. культура цього історичного періоду;
 3. боротьба з іноземними загарбниками.
 • Наслідки феодальної роздробленості.
 1. соціально-економічні наслідки;
 2. політичні наслідки.

За складеним таким чином планом школяр без праці може відтворити оці з підручника, так що отриманий навик можна і потрібно використовувати при підготовці до іспитів.

Що ми дізналися?

Складання складного плану – це корисна навичка. Він робиться за певною схемою і повинен відповідати чотирьом критеріям. За добре складеним складним планом школяр з легкістю може відтворити початковий текст.

Посилання на основну публікацію