Що таке уособлення?

Уособлення — це перенесення властивостей людини на неживі предмети і абстрактні поняття. Для створення образності й виразності мови використовуються різні художні засоби, серед яких можна виділити уособлення. В основі виникнення уособлення лежить перенесення властивостей і якостей людини на неживі предмети і явища навколишньої дійсності. У своєму творі письменник, використовуючи уособлення може нам повідомити, що:

  • ліс прокинувся (порівняйте: дитина прокинулась);
  • шепоче очерет (дівчина шепоче);
  • темрява підкралася (розвідник підкрався).

Приклади уособлень в літературі

Пошукаємо приклади уособлень в поезії. Читаємо у Сергія Єсеніна:

Дрібнолісся. Степ і далі.

Світло місяця у кінці.

Ось раптом знову заридали

Розливні бубонці.

Не задзвеніли бубонці, а заридали, як ридають жінки, якщо у них горе.

Тютчев використовував уособлення для більшої виразності віршів:

Лазур небесна сміється,

Нічною обмита грозою,

І між гір росисто в’ється

Долина світлою смугою.

Лазур сміється, як сміється дитина або будь-яка людина від задоволення.

Уособлення допомагає письменникові або поетові створити художній образ, яскравий і неповторний, розширює можливості слова в передачі картини світу, відчуттів і почуттів, у вираженні свого ставлення до зображуваного.

Посилання на основну публікацію