Що таке синекдоха в українській мові?

Синекдоха — це художній троп, який створюється перенесенням найменування предмета з його частини на ціле і навпаки. В сучасній літературі використовується безліч мистецьких засобів для створення виразного та образного мовлення. До них відносяться,в першу чергу, художні тропи.

Стежок у перекладі з грецької означає зворот. Стежки — це форма поетичного мислення, перенесення назви з одного предмета на інший, здійснюваний письменником по якійсь подібності предметів при їх зіставленні один з одним.

Одним з художніх тропів є синекдоха, яка являє собою різновид метонімічних. Виникнення синекдохи засноване на переносному значенні слів. Але в її появі присутні кількісні відношення цілого і частини.

Синекдоха виникає, коли предмет називають по одному характерному ознакою, що його виділяє в якості головного для позначення даного об’єкта, тобто це назва цілого на його частині або навпаки.

Перша ракетка світу серб Новак Джокович знову підтвердив свій титул, вигравши тенісний турнір в Австралії.

Словосполучення перша ракетка (частина) називає найкращого тенісиста світу (ціле). Це теж синекдоха.

Посилання на основну публікацію