Що таке перифраза? Приклади

Однією із тропів художньої мови є перифраза. Перифраза урізноманітнює висловлювання та робить його влучним і виразним.

Лінгвістичний термін «перифраза» має грецьке походження:

peri — «навколо», phraso — «говорю».

Перифраза — це семантично неподільне, алегоричне вираження, яке описує зміст іншого слова або сполучення слів.

Ця тропа в образній формі характеризує певне явище, подію, вказуючи на їх специфічні, відмінні риси, які легко дозволяють дізнатися об’єкт опису.

Перифраза називає поняття або явище іншими словами, зберігаючи при цьому його зміст, наприклад:

 • блакитна планета (Земля);
 • чорне золото (нафта);
 • другий хліб (картопля);
 • король грибів (білий гриб);
 • корабель пустелі (верблюд);
 • сталеве полотно (залізниця);
 • канцелярський щур (урядовець);
 • вічне місто (Рим);
 • вечір життя (старість);
 • господар тайги (ведмідь);
 • наші молодші брати (тварини).

У творах художньої літератури, публіцистики і ораторській промові вона використовується як стилістичний прийом з метою посилення виразності висловлювання, більш інтенсивного впливу на читача або слухача.

Приклади перифрази

Сєров був тоді ще зовсім молодим. Перші картини улюбленого учня великого Рєпіна одних обрадували, інших розлютили.

У цьому контексті ім’я художника Сєрова представлено описово за допомогою перифрази: улюблений учень великого Рєпіна.

О. С. Пушкін вдавався до використання перифрази:

 • У. Шекспір — творець Макбета;
 • поет Адам Міцкевич — співак Литви;
 • співець Гяура та Жуана — Байрон.

М. Ю. Лермонтов написав поетичний некролог «Смерть поета», в якому він жодного разу не згадав імені Олександра Сергійовича Пушкіна, використавши перифразу:

Загинув поет! — невільник честі-

Упав обмовлений мовив.

З свинцем у грудях і жадобою помсти,

Поникнув головою.

І далі Михайло Юрійович знову вдається до перифрази:

Згас, як світоч, дивний геній,

Зів’яв урочистий вінок.

Посилання на основну публікацію