Що таке пароніми? Приклади

Пароніми — це слова, близькі за звучанням, але різні, частково або повністю, за значенням.

Іноді в нашому мовленні зустрічаються слова, схожі за звучанням, але вони різняться відтінками значення або зовсім різні по семантиці.

Серед лексичних помилок, викликаних незнанням точного значення слова, найбільш часто зустрічаються помилки, пов’язані з нерозграниченням, або змішанням паронімів. Щоб уникнути цього, познайомимося, що таке пароніми.

Грецький за своїм походженням лінгвістичний термін «паронім» буквально означає «однакове ім’я»: грец. para — однаковий , onyma — ім’я.

Паронімами можна назвати як однокореневі, так і близькі за звучанням слова, які при всій своїй схожості все ж різняться відтінками значення або позначають різні реалії дійсності.

Наприклад, дипломат — це працівник посольства або консульства, а дипломант – учасник конкурсу, фестивалю, відзначений за свою виконавську майстерність дипломом.

Гарантованим (забезпеченими) може бути прибуток, зарплата, робота, тираж, а гарантійним (містить гарантію) назвемо лист, кредит, договір, ремонт.

Часті помилки у вживанні слів-паронімів: «розпис» і «підпис».

Іменник «розпис» має значення:

  • письмовий перелік чого-небудь — розпис доходів і видатків;
  • рознесення записів в різні місця — розпис цифрових даних;
  • настінний живопис — розпис стін храму, розпис церкви.

Однокорінний іменник «підпис» — це власноруч поставлене прізвище в кінці документа, що виражає згоду з його змістом.

У літературній мові неприпустима просторічна фраза: “Я поставив свій підпис на угоді”.

Поговоримо також про поширення плутанини у вживанні дієслів-паронімів «одягнути» і «надіти».

Дієслово «одягнути» поєднується з живими іменниками, тому правильно скажімо: “Одягнути дитину, одягнути бабусю, одягнути ляльку Барбі”.

Слово «надіти» вживається в поєднанні з неживими іменниками: “Надіти кільце на палець, надіти капелюх, чоботи, рукавиці.

Перед прогулянкою я надів нашийник своїй собаці. Мама одягла куртку на сина”.

Спільність значення паронімів є частковою, тому вони, як правило, мають різну сполучуваність з іншими словами, наприклад:

  • генеральське звання, мундир — генеральний план, штаб;
  • виборна (що відноситься до виборів) ділянка, виборний представник — вибіркова (не суцільна, часткова) перевірка, вибіркові угіддя;
  • економіка країни, сільського господарства — економія коштів, ресурсів;
  • хазяйський — відноситься до хазяїв, що належить їм (господарський двір, будинок, ставлення, подарунок);
  • господарський — зайнятий господарством, пов’язаний з господарством (господарські питання, справи, магазини).
Посилання на основну публікацію