Що таке омоніми?

Грецький термін омонім (homos — однаковий, onyma — ім’я) буквально означає однакове ім’я. Омонімами є слова, що збігаються в звучанні і написанні, але мають різне значення.

Омоніми – це слова, які співпадають між собою як у звучанні, так і написанні, але мають різне значення.

Омоніми та їх різновиди

В українській мові розрізняють повні і неповні омоніми. Повними омонімами є слова однієї частини мови, що збігаються в написанні і звучанні, але з різним лексичним значенням.

Приклади омонімів:

 • графік (план роботи) — графік (художник);
 • планувати (плавно знижуватися) — планувати (складати плани);
 • гладінь озера (рівна поверхня) — гладь (рід вишивки);
 • змушувати (примушувати) — змушувати (загороджувати);
 • наряд (вбрання) — наряд солдатів;
 • середовище проживання — середа (день тижня);
 • стан (тулуб) — польовий стан (місце стоянки).

Неповні омоніми:

 • омографи;
 • омофони;
 • омоформи

В українській мові існують неповні омоніми, до яких віднесемо омографи, омофони та омоформи.

Слово омограф (homos –однаковий, grapho — пишу) у перекладі з грецької мови означає «однакове написання». Омографи пишуться однаково, але звучать по-різному і мають різне значення.

Приклади омографів:

 • борошно (пшеничне) — борошно (переживання);
 • орган людини — орган (музичний інструмент);
 • замок (феодала) — замок дверний;
 • парити в бані — парити в повітрі.
Посилання на основну публікацію