Що таке омоформи?

Омоформи — це різновид омонімії слів української мови.

В українській мові існують омоніми:

  • повні;
  • неповні.

Омоформи відносять до неповних омонімів.

Омоформи — це слова, які збігаються в написанні і звучанні у деяких формах.

У двох слів може збігтися написання і звучання, а граматична форма є різною. Лексичне значення цих слів залишається різним. Такі слова називаються морфологічними омонімами, або омоформами. Морфологічними омонімами можуть бути слова різних частин мови, наприклад:

Прекрасний пушкінський вірш. — Вітер зовсім стих.

У першому реченні слово позначає вірш, у другому слово вірш — дієслово минулого часу однини чоловічого роду дійсного способу, початкова форма — стихнути.

У даних прикладах використані два дієслова, які збігаються в написанні і звучанні, але дієслово першого речення є формою минулого часу дієслова вести, а друге слово — формою наказового способу дієслова веліти (наказувати).

  • У кватирці немає скла — вода ще не стекла до кінця.
  • Скла — форма родового відмінка однини іменника скло.
  • Стекла — дієслово стекти у формі минулого часу однини жіночого роду.
  • Ми бачимо сонце, море і чайок над водою — зовсім вже не бачимо місяць за хмарами.
  • Бачимо — дієслово бачити у формі першої особи множини теперішнього часу.
  • Бачимо — коротке страдательне причастя теперішнього часу, повна форма видимий.
Посилання на основну публікацію