Що таке інверсія?

Одним із засобів художньої виразності мовлення є стилістична фігура — інверсія, суть якої полягає в розташуванні слів у зворотному порядку.

Латинське слово inversio означає «перестановка, перевертання».

Інверсія — одна з найпоширеніших стилістичних фігур. Цей оборот поетичної мови полягає у своєрідній розстановці слів, що порушує звичайний порядок:

  • підмет позицію після присудка;
  • визначення знаходиться в постпозиции по відношенню до означуваного слова;
  • відрив епітета від визначуваного слова;
  • додаток виноситься вперед присудка.

Інверсія — це перестановка звичайного (нейтрального) порядку слів у реченні з метою підкреслення смислової значущості, поетичної виразності окремих слів або надання всій фразі особливої інтонації, стилістичного забарвлення, урочистості і піднесеності.

А ось яке визначення інверсії в літературі дає Вікіпедія.
Перестановка слів виділяє, підкреслює їх, надає художньої мови велику виразність. З допомогою інверсії письменники акцентують увагу на тому слові, яке несе основне смислове навантаження у висловлюванні, ніж домагаються найбільшого впливу на читача.

Посилання на основну публікацію