Що таке гіпербола?

Слово «гіпербола» за своїм походженням грецький ( hyperbole «перебільшення»). Початкова частина гіпер– є приставкою в багатьох словах і перекладається як «понад», «над», «вище норми», наприклад:

  • гіпертонія,
  • гіпертрофія,
  • гіперемія.

Одним із засобів посилення емоційно-оцінного та розширення смислового діапазону слова, збільшення опосередкованого відображення дійсності, образності й виразності мови є художні тропи:

епітети, метафори, метонімія, синекдоха, литота, іронія, перифраза, алегорія і,нарешті, гіпербола.

У лінгвістиці словом «гіпербола» називають надмірне перебільшення будь-яких якостей або властивостей, явищ, процесів з метою створення яскравого і вражаючого образу, наприклад:

ріки крові, вічно спізнюєтеся, гори трупів, сто років не бачилися, налякати до смерті, сто разів говорила, мільйон вибачень, море поспевшей пшениці, цілу вічність чекаю, весь день простояла, хоч залийся, будинок за тисячу кілометрів, постійно запізнюється.

Гіпербола часто зустрічається в усній народній творчості, наприклад, у билинах: Ілля Муромець бере в руки «шалыгу залізну, та яка була вагою рівно сто пудів»,

Так куди не махне, вулиця впаде,

А тому отмахнет — перевулиці…

У художній літературі письменники застосовують гіперболу з метою посилення виразності, створення образної характеристики героя, яскравого індивідуального уявлення про нього. З допомогою гіперболи виявляється авторське ставлення до персонажа, створюється загальне враження від висловлення.

Приклади використання гіперболи в художній літературі:

І сосна до зірок дістає. (О. Мандельштам)

Уві сні двірник став важким, як комод. (Ільф і. Е. і Петров)

Бути може, якостей ваших темряву, милуючись ними, ви надали йому; не грішний він ні в чому, ви в сто разів сї грішниці від. (Грибоєдов А. С.)

Рідкісний птах долетить до середини Дніпра. (Н.В. Гоголь)

Порядний чоловік від вас за тридев’ять земель втекти готовий. (Ф. Достоєвський)

Мільйон терзань (А. С. Грибоєдов «Горе від розуму»).

Навмисне перебільшення з метою створення гротеску використовує Н.В. Гоголь у повісті «Як посварилися Іван Іванович з Іваном Никифоровичем»- шаровари шириною в Чорне море.

До гіперболи часто вдавався Ст. Ст. Маяковський:

Намозолив від п’ятирічного сидіння тази, міцні, як умивальники.

Моє кохання, як апостол під час воно, по тисячі тисяч рознесу доріг..

Посилання на основну публікацію