Що таке діалектні слова

Діалектні слова складають пласт лексики, який пов’язаний з певною територією їх вживання. Діалектизми властиві жителям окремого регіону, так званих носіїв місцевого говору.

Вони поширені у певному районі, області або окремому селі. Можна з упевненістю сказати, що діалектні слова, або діалектизми, — це місцеві слова, яких не знає і не вживає у своїй промові більшість носіїв української мови.

Приклади діалектних слів і їх значення

Діалектні слова. Приклади слів та їх значення

  • векша — це білка, лонись — у минулому році,
  • гай — ліс, баяти — розповідати,
  • зубар — сперечальник, голиці — рукавиці,
  • балка — яр, кочет — півень,
  • музга — болото, гуторить — говорити,
  • понева — жіноча спідниця в смужку з бахромою,
  • бучило — глибока яма з весняною талою водою.

Як бачимо, одні і ті ж предмети, ознаки або дії мають різні назви в місцевих говорах (діалектах) і літературній мові.

Діалектні слова є словами обмеженої сфери вживання на тлі загальновживаної лексики.

Діалектизми — слова або звороти, властиві місцевим говорам, що зустрічаються в складі мови художньої літератури.

Дійсно, якби письменники не вводили в мову своїх героїв місцеві слова, що існують на тій території, де вони живуть, люблять, страждають і творять, де розгортається дія роману чи повісті, ми, напевно, і не знали б цих слів.

У мові художньої літератури діалектизми зазвичай використовують з особливими стилістичними цілями: автор прагне дати більш виразну мовленнєву характеристику героя, викликати яскраві уявлення про місце, де розвивається дія.

Посилання на основну публікацію