Що таке архаїзми?

Архаїзми — це застарілі слова, які вийшли з активного вживання у повсякденній мові.

Основну частину лексики української мови становить активний запас слів, який звичний і зрозумілий усім.

Активна лексика не має відтінку застарілості або новизни.

Поряд з повсякденною і звичною лексикою існує пасивна лексика, у складі якої розрізняють:

 • архаїзми;
 • історизми;
 • неологізми.

Архаїзми (від грец. archaios – стародавній) — застарілі назви сучасних предметів і понять.

Застарілі слова з плином часу перестали бути актуальними і були витіснені з ужитку іншими словами, які називають ті ж поняття й предмети. У архаїзмів обов’язково є сучасні слова-аналоги, тобто синоніми.

Застарілі слова, архаїзми, використовуються в творах літератури, театру або кіно для створення колориту епохи.

Приклади архаїзмів та їх значення:

Лексичні архаїзми — застарілі слова, на зміну яким прийшли слова з іншими коренями.

Без перекладу на сучасну українську мову ці слова незрозумілі багатьом людям, наприклад:

 • уста — губи;
 • глаголити — говорити;
 • цирульник — перукар;
 • вітрило — парус;
 • оператор — хірург;
 • перст — палець;
 • товмач — перекладач;
 • лічба — цифра;
 • персі — груди;

Лексико-словотворчі архаїзми — застарілі слова одного кореня з сучасними словами, які відрізняються словотворчими морфемами:

 • дружество — дружба;
 • душегубець — душогуб;
 • рибар — рибалка;

Лексико-фонетичні архаїзми — застарілі слова, що відрізняються фонетичним виглядом:

 • зерцало — дзеркало;
 • нумер — номер;
 • стора — штора;
 • нужда — потреба;

Лексико-семантичні архаїзми — слова, які змінили своє значення в сучасній мові, порівняйте:

 • архаїзм ганьба — видовище і сучасне слово сором — сором, ганьба;
 • архаїзм урод — краса, урожай і урод — людина з фізичною вадою;
 • архаїзм плескіт — оплески і сучасне плескіт води, хвилі.
Посилання на основну публікацію