Що таке анафора

У художній літературі одним із засобів створення образної і виразної мови є анафора. В перекладі з грецької цей лінгвістичний термін буквально означає «винесення, віднесення».

Анафора — одна з фігур художньої мови. У творі цей стилістичний прийом використовується художниками слова з метою підсилення емоційно-урочистого, піднесеного тону, смислового та логічного виділення найбільш важливих думок, об’єднання в одне ціле різних за будовою і синтаксичному рівню конструкцій.

Анафора являє собою оборот поетичної мови, що полягає в повторенні однакових слів, виразів, звукових сполучень, синтаксичних побудов на початку віршованих строф, частин складного речення, фраз, періодів, абзаців у прозовому художньому творі.

Посилання на основну публікацію