Фразеологія – що вивчає, визначення, типи

Фразеологія – це один з розділів науки про мову, що вивчає фразеологізми. Крім того, фразеологією мови є також і вся сукупність його фразеологізмів – складних словосполучень, що носять стійкий характер. Кожна людина практично щодня вживає фразеологізми, часто навіть не підозрюючи про це, тому дуже важливо розуміти, що це таке.

Що таке фразеологізми і які основні ознаки їх відрізняють

Отже, фразеологізм – це те, що вивчається в фразеології, то саме стійке поєднання слів, яке має своє значення і не ділиться на окремі лексеми. У цього поєднання слів є свої характерні особливості.

І перший – це складність складу в поєднанні з семантичною неподільністю. Тобто фразеологізм хоча і складається з декількох слів, з семантичної точки зору він представляє собою як би одне слово, так як всі вони об’єднані одним значення і не зберігають при цьому кожен своє значення.

Від вільних словосполучень фразеологізми відрізняються тим, що їх склад постійний, його не можна замінити, слова не можна поміняти місцями і так далі.

Другий важливий ознака – це відтворюваність: вони пишуться і вимовляються так, як закріпилися в мові. Їх компоненти передбачувані.

І третя ознака – це стійкість граматичної форми кожного слова у фразеологізмі, варіювати їх можна тільки в особливих, рідкісних випадках. До нього ж відноситься і стійкість порядку слів, їх сувора закріпленість.

Насправді порядок можна змінювати і додавати якісь слова, що змінюють зміст стійкого словосполучення, але в такому випадку воно перестане бути фразеологізмом і стане грою слів, каламбуром. Українська мова дозволяє це робити.

В визначення фразеологізму не входить поняття стилістичної забарвленості цієї одиниці мови, оскільки вона може бути як нейтральної, так і носити позитивний або негативний характер.

Типи фразеологічних одиниць

У тому, на які види вони поділяються, допоможе розібратися таблиця.

Тип одиниці Визначення Приклад
Фразеологічне зрощення Одиниця, значення якої не має під собою мотивації у вигляді значення слів, які входять до її складу Точити ляси
Фразеологічне єдинство Одиниця, значення якої має під собою мотивації у вигляді значення слів, які входять до її складу Тянути лямку
Фразеологічне сполучення Одиниця, значення якої складається із сукупності значень її компонентів Потупити погляд

Що ми дізналися?

Фразеологія займається вивченням фразеологізмів – їх типології, того, які функції вони виконують і які характерні ознаки мають. В українській мові у фразеологізмів виділяється три найбільш характерні ознаки, які відрізняють їх вільних словосполучень – це семантична неподільність, відтворюваності і стійкість. А ще фразеологізми діляться на три категорії в залежності від того, яким чином склалося їхнє значення. Вони можуть бути фразеологічними зрощення, єдностями або поєднаннями.

Посилання на основну публікацію