Твір “Що значить бути культурною людиною?”

Слово культура дуже об’ємне поняття. Воно включає в себе сукупність досягнень людства у виробничому, громадському і розумовому відношенні. І головним двигуном у розвитку культури в найширшому її розумінні є людина. Розвиваючи виробництво, суспільні відносини і культуру, людина сама розвивається, стає освіченим, культурним.

Культура людини складається з багатьох рис. Назвати ту чи іншу людину культурним або безкультурним не можна, тому що один і той же людина може володіти високою культурою виробництва мати різнобічні знання в області техніки, але бути досконалим профаном в мистецтві. І, сказати, культурна чи конкретна людина чи ні можна, тільки добре дізнавшись його, поряд з ним познайомившись. Культура людини складається з багатьох чинників: по утворенню, духовних і душевних якостей, виконання норм, поведінки в суспільстві.
Великий російський письменник А.П. Чехов говорив, що «В людині повинно бути все прекрасно: одяг, і обличчя, і думки». За цим трьом критеріям можна судити про культуру людини. Зовнішня культура дуже важлива для людини. Кожному потрібно вміти одягатися. Це питання в даний час для молоді є особливо важливим, тому що не всі батьки в змозі купити своїм дітям дорогі речі. Це не повинно створювати у нас комплексів, тому що треба навчитися одягатися не багато, а культурно, зі смаком, зберігаючи свою неповторну індивідуальність.

Про красу особи можна говорити багато. Але обличчя кожного може бути красивим, якщо його осяває добра посмішка, якщо на людей дивляться чесні, відкриті очі. Але найголовнішим людською гідністю є краса його душі, його совість, почуття відповідальності за свою поведінку перед оточуючими людьми і суспільством.

Що б володіти такою гідністю, треба людині дуже багато працювати над своєю освітою. Всебічну освіту дає людині необхідні знання в області техніки, культури і мистецтва. Вивчаючи історію, фізику, біологію, географію, ми прагнемо до того, щоб нас можна було назвати інтелігентними людьми. Не кажучи про літературу, яка взагалі є для людей уроками життя. У літературних героїв ми вчимося любити Батьківщину, поважати своїх батьків і себе, не втрачати свою людську гідність у будь-яких життєвих ситуаціях, пізнанням високе почуття любові. У кожного народу, у кожної нації є свої свята, звичаї, традиції, які становлять невід’ємну частину загальної культури людства. І кожна культурна людина повинна поважати національні та народні традиції.

Посилання на основну публікацію