Твір “Прогрес”

Як відомо, суспільство перебуває в безперервному русі, розвитку. Ще з найдавніших часів мислителі задумалися над питанням, в якому напрямку розвивається суспільство? Чи можна це рух уподібнити циклічним змінам в природі? Чи залежить розвиток суспільства від розумної діяльності людей?
На ці питання намагався відповісти і французький філософ П. Леру. Він говорив: «Змінюватися, зберігаючись, або продовжуватися, міняючись, – ось що воістину становить нормальне життя людини і, отже, прогрес». Це висловлювання відображає принцип безперервної мінливості. Сенс цих слів у тому, що якщо ми будемо рухатися вперед, до мрії про високі результати у всіх своїх звершеннях, до постійного вдосконалення нашого життя, то це і складе нашу нормальне життя, а, значить, і прогрес.

Я поділяю точку зору П. Леру.

Леру на проблему прогресу. Адже саме від людства залежить те, як воно буде розвиватися. Так, впродовж історії чітко простежується розвиток техніки: від кам’яної сокири до залізного; від простих знарядь до машин; від використання власної сили людини і тварин до різних двигунів, електричним генераторам, електростанціям; від перевезення на тваринах до автомобілів, поїздам, літакам, космічним кораблям; від рахунків з кісточками до комп’ютерів.

Звичайно, суспільний прогрес – це явище вкрай складне й суперечливе. Адже неважко помітити, що практично будь-яке явище життя суспільства має зворотний бік і може бути неоднозначно оцінений з позицій суспільного прогресу. Але в цілому людству потрібно прагнути робити нове і необхідне, а не віджиле, але звичне.

Згадаємо ще один приклад з історії, що показує, що саме від людей залежить їх розвиток, рух вперед. Вивчаючи революцію XVIIIв. у Франції, коли прогресивної силою вважалася буржуазія. Представники буржуазії створили документи, що втілили рух людства до свободи. Декларація прав людини і громадянина 1789р. свідчила: «Люди народжуються і залишаються вільними і рівними в правах». У ній розповідалося про нормальних і природні права людини, про свободу, власності, безпеки та протидію гнобленню.

Таким чином, прогрес суспільства, життя залежить від різної діяльності людей, від їх цілеспрямованих зусиль на піднесення гуманізму, на створення умов для всебічного та вільного розвитку особистості.

Посилання на основну публікацію