Твір на тему «Краса людських відносин»

Кожна людина має певне уявлення про найбільш цінні властивості особистості і здатна пояснити, що вона найбільше цінує в людях і яким людським якостям надає перевагу.

У більшості творів художньої літератури увагу авторів зосереджено на зображенні різноманітних людських взаємин. Читачів завжди привертають благородні вчинки, герої, які за будь-яких обставин залишаються людьми мужніми, чесними, чуйними, здатними прийти на допомогу тим, хто потрапив у біду, підтримати їх в складних життєвих ситуаціях, відгукнутися на прохання близьких і навіть незнайомих людей.

Письменники майстерно розкривають особливості людських характерів, мотиви вчинків різних персонажів, причини непорозумінь, шляхи їх подолання. Проблема людських взаємин розглядається в багатьох літературних творах різних жанрів – романах, повістях, оповіданнях, новелах.

Саме таку проблему присвячені прозові твори малої форми – новела О. Генрі «Останній листок» і розповідь Джеймса Олдріджа «Останній дюйм». З жанром розповіді можна ознайомиться, розглядаючи його змістовну і художню специфіку на прикладах творів Антона Чехова, Джека Лондона та інших майстрів цього жанру.

Американський письменник О. Генрі виявив особливий талант у написанні різних новел – як гостросюжетних на соціальну тематику, так і гумористичного характеру. Новелам властиві лаконізм, яскравість і точність художніх засобів, зведення до мінімуму кількості персонажів.

Автори зосереджують увагу на зображенні незвичайних життєвих обставин, в які потрапили головні герої, на висвітленні їх настроїв і переживань. Характерні ознаки цього жанру малої прози ви визначите, аналізуючи і обговорюючи новелу О. Генрі «Останній листок».

Посилання на основну публікацію