Сатира, пародія і гротеск в літературі

Сатира (лат. Satira, від saturo – суміш) – в основному негативне ставлення автора до предмета своєї творчості (зображуваної дійсності), що визначає загальний характер створюваних образів і вибір образотворчих і виразних засобів. Сатира може проявлятися в будь-якому роді літератури – епосі, драмі, ліриці. Велика роль сатири в оновленні та розвитку літературної мови: вводячи розмовні, а іноді просторічні слова і вирази, звичайні в побутово-побутовому мовленні, вона здавна збагачувала його.

Від загального поняття сатири потрібно відрізняти сатиричні жанри: дрібні поетичні сатиричні жанри – сатири Ювенала і Горація – і більші, аж до сатиричного роману Гая Петронія «Сатирикон» (I ст. Н.е.). Останній підготував появу в Новий час європейського роману: «Гаргантюа і Пантагрюель» Ф. Рабле (1532-1552), «Дон Кіхот» М. де Сервантеса (1605-1615) – спадщина античного сатиричного роману.

Краще визначення сатири дав німецький поет Фрідріх Шиллер: «Дійсність як недостатність протиставляється в сатирі ідеалу як вищої реальності. Дійсність, таким чином, обов’язково стає в ній об’єктом неприйняття ». До цього потрібно тільки додати, що сатира як явище мистецтва відрізняється тим, що це неприйняття навколишнього світу вона втілює в образні, художні форми, на відміну, наприклад, від публіцистики.

Пародія – літературна форма, безпосередньо пов’язана з сатирою. Справжня сатира завжди пародійна, і справжня пародія завжди сатиричні. Пародія (від грец. Παροδια – переспів) – комічне наслідування одному або декільком художнім творам, навіть цілого літературного напряму. Пародія будується на показі невідповідності змісту пародируемого твори і його форми, високого і низького (комічний, сміхової ефект досягається завжди виявленням невідповідності істотних рис зображуваного явища). Фрагменти пародії містяться в романі Рабле «Гаргантюа і Пантагрюель»; «Дон Кіхот» замислювався автором як пародія на лицарський роман. Пародійні твори Козьми Пруткова, елементи пародії виявляються і в «Історії одного міста» М. Е. Салтикова-Щедріна.

Гротеск (від фр. Grotesque, італ. Grotta – грот) – фантастична образність, нарочито порушує співвідношення елементів цілого, демонстративно спотворює відносини елементів дійсності, коли в одне ціле об’єднуються несумісні частини. В кінці XV століття при розкопках в печерах (гротах) давньоримських терм (лазень) імператора Тіта геніальний італійський художник Відродження Рафаель Санті виявив дивні орнаменти: людські тіла переходили в рослинні і тваринні форми, фігури людей виростали з квіток. Звідси назва естетичної (художньої) форми «гротеск». Дійсність і фантастика сплітаються і суперечать один одному в гротескних художніх творах. У російській літературі приклади гротеску можна виявити в творах М.В. Гоголя, М.Є. Салтикова-Щедріна, Ф.М. Достоєвського.

Посилання на основну публікацію