Повідомлення «Історія геометрії»

Геометрія як наука виникла і сформувалася в Стародавній Греції ще до нашої ери, тобто більше двох тисячоліть тому. Стародавні греки, а до них ще й стародавні єгиптяни, стали застосовувати науковий підхід до вимірювання часу і відстані. А потім – і заходи, і ваги, і площ, наприклад, продуктів, що продавалися на їх базарах. Або земельного наділу, що належить селянинові. Адже не дарма і саме слово «геометрія» перекладається з давньогрецької як «землю міряю».

Спочатку стародавні математики не думали про докази своїх положень. Пізніше вони кожен раз стали підкріплювати свої логічні висновки розрахунками.

Стародавні греки (вчені Фалес, Евклід, Піфагор, Евдокс та інші) на зламі двох ер вперше в світі стали займатися теоретичної геометрією. Тобто вони стали розробляти і записувати її закони, виводити перші формули, теореми і аксіоми, вивчати властивості різних фігур, а потім і різних тіл в природі. Порівняння тел, перетворення тіл, властивості їх … Початкова геометрія викладена в легендарній книзі «Начала» не менше легендарного давньогрецького математика Евкліда.

Геометрія сучасна як наука і навчальна дисципліна дуже і дуже далеко пішла від Евклідовій. Епоха Відродження в Європі сформувала кілька її нових типів, в тому числі аналітичну (її «батьком» став французький математик Рене Декарт, який запропонував систему координат) і накреслювальну геометрії. А в 19-му столітті двотисячолітньої панування Евклідових постулатів буквально «перевернули» вчені Лобачевський і Ріман, створивши нову геометрію, названу «неевклідової». Цікаво, що геніальний Лобачевський за життя абсолютно не знаходив розуміння на Батьківщині зі своїми революційними для науки ідеями …

Посилання на основну публікацію