Аналіз вірша Жуковського «Прихід весни»

Василь Андрійович Жуковський – відомий російський поет, романіст, прославився і як перекладач. У 1831 році він переклав вірш Людвіга Уланда і дав йому назву «Прихід весни». Твір є вільним перекладом з німецької, однак у вірші явно прочитується справжній російський дух. Здатність Жуковського відобразити національний характер і російську природу у всіх своїх віршах відрізняє його творчість від інших поетів перекладачів.

Пейзажні начерки займають важливе місце в ліриці поета, який через опис навколишнього світу, розкриває душевні переживання ліричного героя. Основний мотив вірша заявлений в самому заголовку: «Прихід весни». Однак, дотримуючись законів жанру, на головний план в творах романістів встає індивідуальність, душевні переживання і муки особистості. Шляхом порівняння – головний художній прийом, використовуваний автором в даному творі – поет домагається того, що стан природи нерозривно пов’язане зі станом внутрішнього світу людини: «Життя душі, весни прихід». Внутрішній світ, як і душа людини, нескінченні і мають здатність відроджуватися, як природа оживає після зими.

З щирим подивом і захопленням розкриває Жуковський момент зміни пір року. Шляхом уособлення: «гаї лепет», «жайворонка трепет», поет відтворює картину навколишньої дійсності, наповнюючи пейзаж звучанням – музикою самої природи: «теплий дощ», «миготіння вод» – все звучить, шумить, оживає після зимового сну. Жайворонок, як вісник весни, «тремтить», радіє першому сонця, хвилюється перед майбутнім пробудженням природи. Так і ліричний герой із захопленням спостерігає за змінами у навколишньому його природі.

У творі відсутні складні композиційні та засоби виразності, проте та простота, з якою описується звичайне явище природи, дає можливість кожній людині побачити красу навколо себе. Для повного опису пейзажу вистачає слів, які вже виголосив автор: «Вас назвавши, що додати?»

В останніх рядках твору Жуковський окреслив риторичні запитання: «Вас назвавши, що додати? Чим іншим тебе прославити, Життя душі, весни прихід? »У них відображається діалог автора з самою природою. Те, що змушує людину замислитися, то, що викликає приємні емоції, та краса, яку бачить герой – все це стає предметом діалогу. З іншого боку риторичні питання практично завжди наповнюють твору глибоким змістом. У Жуковського прихід весни порівнюється з відродженням внутрішнього світу ліричного героя, тому у вірші тема природи невіддільна від теми безсмертя людської душі.

Поет намагався відобразити численні душевні переживання людини і відобразити пишність природи, її оточує. У Жуковського природа і людина невіддільні одне від одного, адже саме ліричний герой передає свій настрій і ставлення до самої дійсності. Жуковський по праву вважається першим російським поетом, який створив ліричний пейзаж, завдяки своїй здатності тонко відчувати найменші зміни і вловлювати безліч відтінків в природі.

Посилання на основну публікацію