Повідомлення на тему “Клітина”

Ще в 17 ст. вчені почали підозрювати про існування клітин. Першим, хто побачив клітини під мікроскопом, був англійський учений Роберт Рук. Він розглядав в розрізі коркове дерево, тому що йому була цікава причина того, що даний вид деревини не тоне у воді. При найближчому розгляді він з’ясував, що воно розділене на безліч дрібних осередків. Дану осередок Гук назвав клітиною.

До 18 в. ще кілька вчених підтвердили гіпотезу Гука. Вони також виявили у воді одноклітинні організми. Всі ці дослідження привели до обгрунтування клітинної теорії будови організмів.

Розділ науки, який займається вивченням клітини, називається цитологією.

Клітини можна порівняти з цеглинками, з яких побудований організм. Клітина, як і весь організм, дихає, харчується і виділяє відпрацьовані речовини, виробляє енергію і розмножується.

Будова рослинної і тваринної клітини відрізняється. У рослинної клітини є захисна оболонка, яка називається клітинна стінка. Вона дуже міцна і крім захисної функції виконує ще механічну і транспортну. Рослинна клітина має постійну форму. Клітини можуть бути округлими або овальними.

Клітина складається з мембрани, цитоплазми і ядра. Здебільшого клітину заповнює цитоплазма, яка весь час знаходиться в русі. У ній утворюються бульбашки з рідиною всередині. Вони називаються вакуолі. Вакуолі виконують такі функції: накопичення поживних речовин, видалення відпрацьованих речовин життєдіяльності клітини, підтримання постійного складу цитоплазми.

У центрі цитоплазми знаходиться ядро, в якому є хромосоми. Вони в свою чергу дуже важливі для клітини. Хромосоми передають важливу інформацію у спадок дочірнім клітинам. Хромосоми видно тільки тоді, коли клітина починає ділитися. Ядро має округлу форму, а хромосоми складаються з довгастих молекул.

У клітці знаходяться наступні органели: мітохондрії (функція перетворення і запасу енергії), рибосоми (функція освіти білка), апарат Гольджі (утворюються жири і вуглеводи, і функція транспортування), лізосоми (відповідають за руйнування непотрібних клітці жирів, білків і вуглеводів). Всі органели хоч і виконують різні функції, але всі вони знаходяться в тісному взаємозв’язку і грають однаково важливу роль для клітини.

На відміну від тваринної клітини, в рослинній клітині знаходяться пластиди. Пластида бувають трьох видів: хлоропласти, хромопласти і лейкопласти. Вони синтезують органічні речовини з неорганічних.

Біологи з’ясували, що виходячи з будови клітини можна все організми поділити на прокаріоти і еукаріоти.

Прокаріоти – це найпростіші організми, що складаються з однієї клітини. До них відносяться синьо-зелені водорості і віруси.

Еукаріотамі є рослини від найпростіших до вищих. Вони належать до царства рослин або до царства грибів.

Посилання на основну публікацію