Доповідь “Надзвичайні ситуації соціального характеру”

Під визначенням соціальної надзвичайної ситуації потрібно розуміти обстановку (аварія, стихійне лихо, катастрофа), причиною якої є небезпечне соціальне явище, що тягне за собою людські жертви, а також шкоди здоров’ю як окремої людини, так і всієї навколишнього природного середовища і порушення умов життєдіяльності суспільства.

Дуже важлива відповідна підготовка суспільства і готовність громадськості до усунення передбачуваної загрози. Необхідно розуміти, як правильно вести себе в небезпечних ситуаціях. А для цього потрібне проведення профілактичних заходів.

Причини і види НС

Причиною виникнення, а також розвитку НССХ є порушення рівноваги в суспільних відносинах, які є причиною виникнення конфлікту. Це можуть бути політичні відносини, етнічні, економічні та інші. Причин виникнення НС дуже багато.

Однією з основних причин виникнення НС є проблема демографії. Проблема порушення відтворення населення, проблема перенаселення і навпаки, падіння народжуваності нижче норми, рівень смертності, зростання населення, міграція;
Ще однією причиною утворення соціальних надзвичайних ситуацій служить голод. Розрізняють два види голоду: прихований (нестача необхідних компонентів харчування) і явний (абсолютний голод). В обох випадках голод призводить до плачевних наслідків. Також виділяють масовий голод в слідстві стихійного зміни клімату, який тягне за собою масштабну загибель людства. Причиною може служити поширення епідемії або неврожай.

Заходи, які необхідно прийняти для запобігання:

  • забезпечення людей достатньою кількістю їжі;
  • забезпечення достатнього обсягу безпечних і якісних продуктів харчування;
  • відмова від хімічних видів харчування, ведення активного способу життя
    Наступною причиною такої ситуації є зниження рівня життя населення (умова і якість життя, бідність та інші)

Самою пріоритетним завданням будь-якої держави є підвищення рівня життя свого населення, створення їм сприятливих умов для безпечної і благополучного життя, забезпечення соціальної стабільності свого суспільства.

Безробіття – це нездатність участі економічно активної частини населення в господарській діяльності. Вона є причиною зниження життєвого рівня населення, зростання криміналу, збільшення смертності. Проблемою безробіття зобов’язані займатися служби зайнятості на підставі державної політики.

Висновок

Надзвичайні ситуації соціального походження прийнято вважати однією з найнебезпечніших явищ. НССХ нітрохи не поступаються природним або економічним катастроф. Причиною служить зв’язок людини і соціуму. Вивчення особливостей соціальних аномалій і причин їх виникнення важлива частина підготовки.

Аналіз наслідків таких соціальних катаклізмів дозволить робити прогнози потенційних загроз. Для запобігання можливих НССХ і забезпечення готовності до них величезну роль грають профілактичні роботи.

Посилання на основну публікацію