Чим ГЕС відрізняється від ГРЕС

Часто, кажучи про способи отримання електроенергії, використовують абревіатури ГЕС і ГРЕС. При цьому рідко хто замислюється про те, що ж вони позначають і в чому полягає принципова відмінність ГЕС від ГРЕС. Давайте спробуємо детально розібратися в цих питаннях.

Що таке ГЕС і ГРЕС
ГЕС (гідроелектростанція) – це гідроелектрична станція, яка як джерело енергії використовує енергію водного потоку. Гідроелектростанції будують на великих і малих річках, споруджуючи водосховища і греблі. ГЕС являє собою цілий комплекс обладнання та споруд, за допомогою яких механічна енергія водного потоку перетворюється в чисту електричну енергію. ГЕС забезпечує необхідну концентрацію водного потоку для створення напору. У результаті енергія рухається під великим напором води перетворюється спочатку в механічну енергію обертання лопатей турбіни, а вже після – в ??електричну енергію. При цьому для ефективного вироблення на ГЕС електроенергії необхідно наявність двох основних чинників: цілорічного гарантованого забезпечення водою і, по можливості, великих ухилів річки.

ГРЕС (державна районна електростанція) – історично сформована назва електричної станції, призначення якої полягає у виробництві електроенергії з використанням конденсаційних турбін. З плином часу абревіатура втратила свій первісний зміст («районна електростанція»), і в сучасному прочитанні ГРЕС, як правило, означає конденсаційну (теплову) електростанцію (КЕС). На КЕС використовується органічне паливо: переважно різних сортів вугілля в пилоподібному стані, а також мазут, газ та ін Така станція зазвичай буває досить великої потужності і працює в об’єднаній енергетичній системі спільно з іншими великими електричними станціями.

Різниця між ГЕС і ГРЕС
ГЕС, на відміну від ГРЕС, не потребує додаткових джерелах енергії і не залежить від їх наявності або відсутності. Обсяги вироблюваної на ГЕС електроенергії залежать від якісних характеристик водойми, на якому вона встановлена??, і від потужностей самої станції. Принцип роботи ГЕС полягає в обертанні лопатей турбіни, що відбувається під напором падаючої з греблі води. Тоді як ГРЕС працює за рахунок обертання турбіни під потужним напором струменя пара. ГЕС завдає набагато меншої шкоди навколишньому середовищу, ніж ГРЕС.

Відмінність ГЕС від ГРЕС полягає в наступному:
ГЕС як джерело енергії використовує енергію потоку води. ГРЕС зазвичай працює на твердому місцевому паливі (вугілля, торф, сланці тощо).
Обсяги вироблюваної ГЕС електроенергії практично не обмежені. Обсяги електроенергії, що виробляється ГРЕС, залежать від кількості і якості використовуваного палива.
ГРЕС, на відміну від ГЕС, цілий рік може видавати приблизно однаковий обсяг електроенергії.
На відміну від ГЕС, ГРЕС здатна безперебійно функціонувати навіть у найлютіші морози.

Посилання на основну публікацію