Зв’язок мистецтва з іншими інститутами духовної сфери

Мистецтво тісно пов’язане з іншими інститутами духовної сфери. Як і релігія воно пізнає світ образно, спираючись на почуття і емоції. Обидва інституту орієнтовані на моральність, духовне самовдосконалення.

Мистецтво і релігія звертають людини не тільки до сьогодення, а й до минулого, і до майбутнього, тому вони неможливі без фантазії та уяви. Різниця полягає в тому, що релігія заснована на вірі в надприродне, а мистецтво орієнтоване на естетику.

Мистецтво, як і наука пізнає світ, але кардинально різними способами і методами. Якщо мистецтво пояснює світ образно, то наука робить це категоріально, за допомогою понять, теорій і законів.

Творам мистецтва властива завершеність, тоді як будь-яке дослідження науки має своїх попередників і послідовників. Мистецтво створюється “раз і назавжди”, тоді як наука ніколи не буде “закритою книгою”, в яку більше нічого писати. Мистецтво суб’єктивно, наука об’єктивна.

Посилання на основну публікацію