Звичаї

Звичаї – сформовані у якого-небудь народу правила, традиції, норми, звички поведінки, що розділяються всіма його індивідами.

Етикет – встановлені і прийняті суспільством правила, норми поведінки, форми обходження, що склалися традиційно, дотримувані з метою комфортного і благополучного гуртожитку людей.

Духовні цінності – багато в чому визначаються рівнем культури людини, її ціннісними орієнтирами у сфері мистецтва.

Культура почуттів – характеризує людину тактовного, вихованого, інтелігентної, уважного не тільки до своїх потреб і потреб, а й до потреб оточуючих його людей. Це особлива тонкість почуттів, відчуттів і їх вираження.

Культура спілкування – це дотримання, що пропонуються суспільством, способів і правил спілкування в ході діалогу між співрозмовниками. Культура спілкування притаманна людям освіченим, внутрішньо відкритим, здатним виявити повагу і розуміння до свого співрозмовника.

Посилання на основну публікацію