Значення слова прерогатива

Прерогатива – це привілей, виняткове право приймати рішення з певних питань. Воно пов’язане з особливим громадським становищем володаря, яку він обіймав посадою.

Поняття походить від латинського «praerogativa» («перевага») і сходить до особливостей давньоримського суспільно-політичного устрою.

Значення слова «прерогатива» у вузькому сенсі – переважне право державного органу, посадової особи приймати певні рішення, здійснювати політично значимі дії.

Термін використовується для позначення сукупності правомочностей короля по відношенню до парламенту: розпускати і скликати законодавчий орган, відкривати його засідання і т.д.

У широкому розумінні поняття «прерогатива» використовується як синонім поняттю «переважне право».

Наприклад, доречним буде вживання слова в наступних реченнях:

  • Підписання кредитних договорів з банками – прерогатива фінансового директора.
  • Місце проведення чемпіонату світу з футболу визначає ФІФА, це його прерогатива.
    Зверніться в деканат: його прерогатива – розподіляти студентів по навчальним групам.
  • Ухвалення законів – прерогатива Верховної Ради України.
  • прерогатива хороброго
  • Термін поступово втрачає політичний сенс і обживається в розмовній мові, повсякденному побуті. Ніхто не має можливість заборонити бажаючим використовувати це слово для позначення переважного права одного боку перед іншими.
Посилання на основну публікацію