Змішана економічна система

Даний тип економічної системи поєднує в собі ознаки командної і ринкової систем з переважанням останньої. Тому одним з важливих ознак змішаної економіки є багатосекторні, коли у виробництві значима роль як держави, так і приватних осіб. Але можуть бути в цій системі і риси традиційної економіки. Наприклад, виробництво парфумів у Франції є традиційним. Роль держави в змішаній економіці велика і полягає в:

  • недопущення монополії на виробництво економічних благ (за винятком стратегічно важливих товарів, наприклад, військової техніки і зброї, космічного устаткування);
  • недопущення дефіциту товарів і послуг;
  • стабілізації цін;
  • забезпеченні зайнятості працездатного населення і надання допомоги непрацездатним громадянам (наприклад, інвалідам, пенсіонерам);
  • виробництві суспільних благ (наприклад, охорони здоров’я та освіти);
  • захист від недобросовісних учасників ринку;
  • в боротьбі з негативними зовнішніми ефектами виробництва.

Поряд з перерахованими вище перевагами є і недоліки змішаної ринкової економіки. На відміну від командної системи змішана не може повністю подолати безробіття, інфляцію та істотний розрив між бідними і багатими. Цей тип економічної системи характерний для  України, Росії, Китаю, США, Японії та інших розвинених країн.

Посилання на основну публікацію