Зайнятість і безробіття

Безумовно, судячи зі стану ринку праці можна визначити добробут населення, яке ділиться на працездатних (економічно активних) і непрацездатних (економічно неактивних). До першої групи належать жінки віку 16-55 років і чоловіки віку 16-60 років. А до другої домогосподарки, які здійснюють догляд за дітьми або хворими родичами, діти, учнівська молодь, пенсіонери, інваліди, ув’язнені, а також особи, зневірені знайти роботу і припинили її пошуки. Непрацездатні громадяни не входять в чисельність робочої сили країни. Отже, стан ринку праці залежить від темпів економічного зростання держави в цілому, від зайнятості і безробіття зокрема.

  • Зайнятість – це ситуація, при якій працездатне населення забезпечене роботою, що приносить дохід.
  • Безробіття – це протилежна зайнятості ситуація, коли частина працездатного населення бажає трудитися, але роботою не забезпечена.

До складу працездатного населення і в чисельність робочої сили країни включаються як зайняті, так і безробітні. Але до безробітних не належать ті, хто не має роботи і нічого не роблять, щоб її знайти. Безробітними є люди, які не мають роботи, але шукають її. Для пошуку роботи вони зареєстровані в органах служби зайнятості України. Ці органи створені для надання допомоги безробітним у працевлаштуванні. Вони підшукують роботу, відповідну спеціальності безробітного. Крім того, зареєстрованому безробітному надається матеріальна допомога у вигляді допомоги.

Посилання на основну публікацію