Юридична відповідальність, Юридична особа

Юридична відповідальність. Міра державного примусу, правовідносини, кожна зі сторін якого зобов’язана відповідати за свої вчинки перед іншою стороною, державою і суспільством. До видів юридичної відповідальності відносяться кримінальна, матеріальна, адміністративна, дисциплінарна, цивільно-правова.

Юридична особа. В цивільному праві – підприємства, об’єднання, установи, громадські організації. Ознаки юридичної особи: майнова самостійність (наявність свого майна на праві власності, самостійного балансу, свого рахунку в Баник); організаційна єдність (наявність статуту чи установчого договору, установчих документів; реєстрація у встановленому законом порядку); виступ в обороті від власного імені (наявність офіційного найменування); самостійна відповідальність за зобов’язаннями (держава не відповідає за борги юридичних осіб). Див. Фізична особа.

Юрисдикція (лат. Jörisdictio ведення судочинства). Встановлена ​​законом сукупність правомочностей відповідних державних органів вирішувати правові спори і застосовувати правові санкції до правопорушників.

Юриспруденція (лат. Jus право, закон + prüdentia знання). Сукупність науки про право, правознавство, а також практична діяльність юристів.

Юстиція (лат. Justitia справедливість, законність). Система судових установ, правосуддя.

Посилання на основну публікацію