Які основні права та обов’язки батьків і дітей?

Сім’я зобов’язана сприяти реалізації прав і законних інтересів членів сім’ї, на неї покладається відповідальність за виховання та утримання дітей, їх захист.

За сім’єю визнаються переважне право і обов’язок визначати форми, засоби і методи виховання дітей. Обов’язки сім’ї по відношенню до дітей визначаються правами дітей, встановленими цим Кодексом та іншими актами законодавства України Права і обов’язки сім’ї

Батьки мають право звернутися до суду з позовом про захист прав і законних інтересів неповнолітніх дітей до юридичній або фізичній особі, який порушив їхні права та законні інтереси.

Батьки мають право вчиняти від імені дитини віком до чотирнадцяти років майнові угоди, давати згоду на вчинення правочинів з дітьми у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років, а також управляти майном дитини до досягнення нею повноліття як законні представники.

Батьки зобов’язані з належною турботою здійснювати управління майном дитини, зберігати розмір цього майна, а при можливості і множити його.

Посилання на основну публікацію