1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Суспільствознавство
  3. Як врятувати природу

Як врятувати природу

Охорона природи – одна з глобальних проблем, яка постала перед людством у XX столітті. Природу доводиться рятувати і захищати від людини.

Суспільство і природа

Спочатку існував тільки природний світ, потім з нього виділився людина, яка багато пізніше, разом із собі подібними, створив товариство.

Радимо запам’ятати!
Природа – все суще, все в світі, що не створено людиною.

Людина, суспільство і природа тісно пов’язані між собою. Людина одночасно є біологічним (природним) і соціальним (суспільним) істотою. Природа дає людині ресурси для задоволення його потреб, підтримки фізичних і духовних сил, здоров’я. Вона відіграє велику роль у господарській діяльності людей. Як складалося взаємодія людського суспільства з природою протягом історії, ми розглянемо в наступному пункті параграфа.

розумна думка
«Навіть в прекрасних своїх мареннях людина не може уявити нічого прекраснішого природи».
– – Альфонс Ламартін, французький поет – –

Взаємодія людського суспільства і природи

Уже в первісну епоху, в умовах привласнюючого господарства, людина наносив природі серйозної шкоди. Первісні мисливці на мамонтів вбивали насамперед більш слабких особин, а також дитинчат і самок і сприяли, таким чином, зникнення цього виду тварин з лиця Землі. З переходом основної частини людства до виробничого господарства – скотарства й землеробства – стан природи ще більше стало погіршуватися. Для оранки земель людина висушував грунт і випалював ліси. Стада тварин витоптували величезні простори степів.

Стан природи погіршується, у міру того як людина стає все більш грамотним і освіченим. Соціальний прогрес йде паралельно з природним регресом.

Коли близько 250 років тому світ вступив в епоху індустріального суспільства, стала розвиватися фабрично-заводська промисловість, збільшилася кількість міст, масовий характер набули видобуток корисних копалин, вирубка лісів, скидання в річки і моря відходів життєдіяльності людини. Все це призвело в XX столітті до екологічної кризи, який носить глобальний, загальнопланетарній характер.

Радимо запам’ятати!
Екологія (від грецьких слів oikos – будинок, житло і logos – вчення) – природа і взагалі середовище проживання всього живого; наука про взаємини суспільства і природи.
Екологічна криза – що склалося в даний час стан взаємин між суспільством і природою, коли діяльність людини завдає шкоди природі, тварині, рослинному світу.

Екологічна ситуація в сучасному глобальному світі

Створюючи зручні для себе умови існування – міста, заводи, парки, греблі, залізничні й автомобільні дороги, – людина одночасно погіршує умови існування тварин і рослин. Вони зникають. Дика природа, в якій ще 2-3 тисячоліття тому людське суспільство було непомітним острівцем, сьогодні витіснена на окраїну середовища проживання. Їй загрожує смертельна небезпека. Тепер уже природа перетворюється на малопомітні острівці.

У чому небезпека екологічної кризи для природи і людства?

Ростуть населення планети і рівень його споживання. У сучасному світі за 15 років споживається стільки природних ресурсів, скільки було використано людством за все його попереднє час існування. Внаслідок цього скорочується площа лісів і земель, придатних для сільського господарства. Забруднюється повітряний басейн Землі. Відбуваються кліматичні зміни, які можуть призвести до погіршення умов життя на планеті. Екологічні зміни негативно впливають на здоров’я людей. З’являються нові захворювання, носії яких (мікроби, віруси і грибки) у зв’язку із зростанням щільності населення і ослабленням імунної системи людини стають більш небезпечними.

Зменшується різноманітність тваринного і рослинного світу, а це загрожує стійкості земної оболонки – біосфери. З початку 80-х років XX століття в середньому один вид (або підвид) тварин зникав щодня, а вид рослин – щотижня. Науково-технічний прогрес породжує все більш потужні джерела руйнування і забруднення природного середовища, в атмосферу викидаються сотні мільйонів тонн шкідливих речовин, сажі, золи, пилу. Грунту і води засмічуються промисловими і побутовими стоками, нафтопродуктами, мінеральними добривами, радіоактивними відходами.

І лише зовсім недавно, якихось 40-50 років тому, людство задумалося про те, що ж відбувається з природою, і стало вживати заходів для її порятунку.

порятунок природи

Проблеми, пов’язані з охороною природи, обговорюються вченими, громадськими діячами, політиками на міжнародних конференціях з навколишнього середовища. На цих конференціях були вироблені основні напрямки діяльності з порятунку природи.

Потрібно створювати нову техніку, яка скоротить відходи промислового виробництва або зробить виробництво безвідходним, очистить воду, атмосферне повітря, землю.

Необхідна розробка безпечних способів переробки токсичних речовин і радіоактивних відходів.

Потрібно вести активну боротьбу проти голоду і хвороб, особливо в слаборозвинених країнах.

Дії людей повинні бути спрямовані на охорону природи, зміна споживацького ставлення до неї з боку людини.

Необхідно створювати охоронювані території (заповідники, заказники, національні парки та ін.); центри з розведення рідкісних і зникаючих видів тварин і рослин; складати світові та національні Червоні книги.

додаткове читання
Червона книга – це перелік рідкісних і перебувають під загрозою зникнення, видів рослин, тварин і грибів. Збір інформації для Червоної книги був початий Світовим союзом охорони природи в 1949 році. У 1963 році вийшли перші томи Червоної книги. У ряді країн (Австралія, США, Швеція, Німеччина, Японія) були створені національні Червоні книги. На основі її списків була опублікована Червона книга СРСР (1978), а в 2001 році – Червона книга Росії. У багатьох регіонах нашої країни складені свої Червоні книги.

З’ясуйте, чи є у вашому регіоні (республіці, області, краї, окрузі) своя Червона книга? Які відомі вам рослини і тварини в неї включені?

Необхідно більш ефективно використовувати енергію, що дозволить заощадити викопне паливо; удосконалювати процеси згоряння палива і покращувати аеродинамічні якості транспортних засобів; економити воду, дефіцит якої характерний для багатьох країн.

цікаві факти
У всьому світі активно винаходяться і впроваджуються альтернативні джерела енергії. Використання енергії вітру – один з найперспективніших напрямків, воно не завдає шкоди навколишньому середовищу.

Порятунком природи займаються як державні органи влади, так і громадські організації.

Активно працює Всесвітній союз охорони природи, який видає Червону книгу. Широку популярність здобула міжнародна громадська організація «Грінпіс» («Зелений світ»). Активісти організації борються проти ядерних випробувань та радіаційної загрози, забруднення середовища промисловими відходами, виступають на захист тваринного світу, морів та ін.

Всесвітній фонд дикої природи – одна з найбільших у світі громадських благодійних організацій, більше 40 років працює для охорони природи на всій планеті. Головна мета – збереження біологічного різноманіття Землі.

Наша країна бере активну участь у міжнародній діяльності в галузі збереження живої природи.

У Росії діє Всеросійське товариство охорони природи, в якому є і юнацька секція. Якщо вам не байдужа доля тварин і навколишнього середовища, то ви можете взяти участь в її роботі.

У Конституції РФ закріплені права і обов’язки громадян, пов’язані з природою і охороною навколишнього середовища.

Звернемося до закону

Конституція РФ (витяг)

Стаття 42
Кожен має право на сприятливе навколишнє середовище, достовірну інформацію про її стан і на відшкодування шкоди, заподіяної його здоров’ю або майну екологічним правопорушенням.

Стаття 58
Кожен зобов’язаний зберігати природу і навколишнє середовище, дбайливо ставитися до природних багатств.

Як ви думаєте, чи є здійснення права людини на достовірну інформацію про стан довкілля одним із способів порятунку природи? Свою відповідь обґрунтуйте.

Згідно з положеннями Федерального закону «Про охорону навколишнього середовища», громадяни зобов’язані брати участь в охороні навколишнього середовища, дотримуватись вимог законів про охорону природи, особистою працею примножувати природні багатства. До обов’язків громадян відноситься також підвищення рівня знань про природу, сприяння екологічному вихованню підростаючих поколінь.

Порушення правил охорони навколишнього середовища при виробництві промислових і будівельних робіт, забруднення вод, атмосфери, морського середовища, псування грунту, масове знищення рослинного і тваринного світу тягне за собою кримінальну відповідальність.

А що можете зробити ви?

В збереження природи може внести вклад буквально кожна людина, в тому числі і шестикласники. Ось лише деякі правила:

Приходячи в магазин, не купуйте пластиковий пакет. Якщо вірити підрахункам, то саме цей предмет становить третину сміття всієї планети. Тим більше що пластиковий пакет має властивості розкладатися близько двохсот років. Зараз вже багато країн заборонили використання цього товару, а деякі ввели податок на їх використання.
Економте електрику і воду – йдучи, гасіть світло, вимикайте всі побутові прилади і закривайте водопровідні крани.
Прибирайте за собою все сміття, особливо після пікніка в лісі. Викидайте його в спеціально відведені контейнери.
Чи не запалюйте навесні траву. Це може призвести до лісових пожеж і завдати непоправної шкоди самим меншим нашим братам – комахою, які не можуть швидко залишити пожежа і гинуть. Слідом за ними гине біологічна мікросередовище.
Підіб’ємо підсумки
Природа – природне середовище проживання людини.
Людина протягом історії завжди завдавав природі шкоду. Негативний вплив господарської діяльності людини на природу посилився в епоху індустріального суспільства. Сьогодні проблема порятунку природи стала глобальною – її можна вирішити тільки спільними діями всіх країн. Потрібно пам’ятати, що стан навколишнього середовища залежить від кожного з нас.

Основні терміни і поняття
Природа, екологія, екологічна криза. Червона книга, «Грінпіс».

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
5 видів дружби