Як правильно писати введення реферату

Введення дає уявлення про роботу і першим звертає на себе увагу. Толково написане введення – це половина успіху.

За обсягом ця частина матеріалу варіюється від абзацу до 1-2 сторінок. Обов’язково вкажіть у введенні наступні параметри:

  • Тему реферату;
  • Предмет і об’єкт дослідження;
  • мета;
  • завдання;
  • актуальність;
  • Методи дослідження.

Якщо з темою все ясно, то постановка мети і завдань часто викликає у студентів складності.

Запам’ятайте: мета завжди одна, вона повинна бути глобальною і дуже конкретної; задач кілька, вони представляють собою кроки, які допомагають досягти мети.

Наприклад, якщо тема реферату: Образ комара в ліриці поетів «пушкінського кола», то предмет дослідження – лірика поетів «пушкінського кола» (А. Дельвіга, В. Кюхельбеккер, К. Батюшкова, Е. Баратинського, Н. Язикова та інших) , а об’єкт вивчення – образ комара.

Мета, наприклад, звучить так:

Визначити роль і функції образу комара в пейзажної і філософської лірики поетів першої чверті ХІХ століття.

А завдання ось так:

  • знайти в ліриці поетів «пушкінського кола» віршовані твори, присвячені комарам або використовують цей образ як допоміжний;
  • проаналізувати роль та функції образу комара в творах кожного учасника;
  • зіставити інтонації поетів і виявити найбільш яскраво виражені.

Актуальність дослідження формулюється виходячи зі ступеня вивченості питання і його важливості для наукової спільноти. Комарина тема не дуже цікава з точки зору літературознавства, але цікава своєю новизною і невивченістю.

Про це скажемо, наприклад, так:

До сих пір образи комах розглядалися у вітчизняному літературознавстві виключно в комічному контексті. Вивчався їх функціонування в казковому і байок жанрах.

Образ комара до сих пір не досліджувався в контексті романтичної лірики, для якої характерно «забуття» дрібниць земного світу заради нетутешніх красот непізнаного світу душі.

Згадка з досадою комахи в віршах поетів-романтиків повертає читача «з небес на землю», пов’язуючи два світи: романтичний і реалістичний.

Актуальність даного дослідження полягає в детальному вивченні заявленої теми, що проливає світло на поетику творів, написаних в період переходу від романтизму до реалізму.

Або простіше:

Актуальність роботи пов’язана з тим, що тема не досліджувалася раніше, але представляє інтерес для вивчення поетичних традицій першої чверті ХІХ століття.

Нарешті, методи дослідження – це способи і прийоми, які допоможуть провести дослідження. У кожній науці свої методи, і зазвичай предмет «Наукова методологія» читається окремим курсом. У нашому випадку буде використаний метод комплексного аналізу тексту.

У наведеному відео теж можна почерпнути багато цікавого, з приводу того, як писати введення для реферату.

Посилання на основну публікацію