Характер, Харизма, Холдинг

Характер (лат. Character відбиток, своєрідність). Індивідуальний склад особистості людини. Виявляється в особливостях поведінки і ставлення до навколишньої дійсності.

Харизма (грец. Charisma божественний дар, божественна милість). Особлива обдарованість, винятковість особистості.

Холдинг (англ. Holding володіє). Акціонерна компанія, що використовує свій капітал для придбання контрольних пакетів акцій інших компаній з метою встановлення контролю над ними.

Християнство (грец. Christos помазаник Божий). Світова релігія, що виникла в I ст. н.е. в Палестині. Основи віровчення християнства закріплені в Нікео-Константинопольському Символі віри, сформованому до IV ст. Див. Католицизм, Православ’я, Протестантизм.

Посилання на основну публікацію