Взаємозв’язок прав та обов’язків

Кожна людина володіє широким спектром прав. Однак право не існує саме по собі, воно нероздільно йде разом з обов’язком. Так право людини на життя передбачає обов’язок держави пильно захищати його.

Взаємозв’язок прав та обов’язків
Взаємозв’язок прав та обов’язків виражена в принципі єдності цих понять. У демократичній і правовій державі, кожному громадянину і людині надаються певні права і свободи. Всі права, які вказані в конституції, є гарантованими з боку держави.

Однак права людини можуть породжувати обов’язки не тільки держави, а й інших приватних осіб. Яскравим прикладом є укладення договорів. Дві сторони договору укладають між собою юридичну угоду, яка регулює права та обов’язки людей.

Так, наприклад, у договорі оренди приміщення вказуються права мешканця: розпоряджатися житловою площею, користуватися системами комунікацій, а також виходять з цих прав обов’язки господаря: не втручатися в життя наймача. Така єдність прав і обов’язків є закономірним явищем.

Обов’язки громадян
Статус громадянина певної держави передбачає виконання ним переліку зобов’язань. Ці обов’язки закріплені в конституції держави і підлягають суворому виконанню.

Якщо громадянин ухиляється від виконання своїх цивільних зобов’язань, держава має право застосувати відповідні санкції. Основними обов’язками громадян є: служба в армії, сплата прибуткових податків, захист навколишнього середовища.

Податки
Податки являють собою обов’язкові платежі, які покладаються державою на громадян, а також на юридичних осіб. Сплата податків – дуже важливий обов’язок кожного громадянина.

Гроші, які громадяни виплачують державі зі своїх доходів, йдуть на розвиток інфраструктури, а також на соціальні виплати незахищеним верствам населення. Традиція сплати податків існувала ще в стародавніх містах.

Захист Вітчизни
Обов’язок громадянина захищати свою Вітчизну вказана в Конституції РФ. Цей обов’язок являє собою проходження військової служби всіма чоловіками, які досягли 18-річного віку. Багато громадян нашої держави належать до релігійних конфесій, які забороняють тримати в руках зброю.

Держава поважає право людини на віросповідання, тому для таких людей розроблені альтернативні види служби. Службу в армії не слід розглядати виключно як обов’язок, адже це в першу чергу, патріотичний обов’язок кожного свідомого громадянина.

Охорона навколишнього середовища
Охорона навколишнього середовища – це не обов’язок усіх людей, які проживають на території держави. Адже природа – це колиска людського життя. Свідоме заподіяння шкоди навколишньому середовищі, з часом приносить непоправної шкоди здоров’ю нації.

Посилання на основну публікацію