Взаємодія природи і людини

У визначенні поняття природи застосовується безліч різних підходів, однак ми будемо розглядати основні з них – у широкому і більш вузькому сенсі.

Поняття природи

У широкому сенсі природа є об’єктивною реальністю, яка оточує людського індивіда і існує поза свідомістю самої людини. У вузькому розумінні – це весь матеріальний світ, за винятком людського суспільства, який представляє собою сукупність природних умов необхідних для існування людини.

Людське суспільно слід розглядати окремо від природи, але визнаючи їх нерозривний зв’язок і взаємодія.

Біосфера і ноосфера

Взаємодія людини і природи. Важливу роль в аналізі і розумінні взаємодії навколишнього середовища і людини зіграли вчення знаменитого наукового діяча В. І. Вернадського про ноосферу та біосферу. На думку вченого біосфера – це система, що представляє собою сукупність всіх живих організмів, а також їх взаємодію з неживою природою.

Біосфера є єдиним цілісним живим організмом, який живиться за рахунок енергії сонця. Активна еволюція біосфери зупинилася після появи на планеті першої людини. Діяльність людського суспільства принесла в існування навколишньої природи незворотні зміни, які збільшувалися в ході активізації господарської діяльності. Зупинка розвитку біосфери зумовила її перехід в інший стан під назвою ноосфера.

Під поняттям ноосфери Вернадський припускав трансформацію біосфери, в якій знайшов місце фактор людського розуму. Ноосфера вносить в біологічну еволюцію Землі такі явища як освіта, мистецтво, образи, думки і знання.

Людська діяльність не може відбуватися окремо від біологічних процесів планети, тому, щоб уникнути порушення природного балансу, слід здійснювати впровадження науково-технічного прогресу в рамках єдиної биосферной системи.

На жаль, сучасному суспільству не доступні подібні шляхи балансування, тому на сьогоднішній день поняття біосфери і ноосфери продовжують існувати окремо.

Взаємодія людини і навколишнього середовища
Сучасне взаємодія людини і навколишнього середовища не можна назвати взаємовигідним. За останні два століття водні, лісові та мінеральні ресурси планети значно зменшилися. Для гармонізації цих відносин, людському суспільству в першу чергу слід шукати альтернативні джерела видобутку енергії, не використовуючи при цьому ні рослинний, ні тваринний світ, ні блага земних надр.

По-друге, людство має повністю виключити війни та інші конфлікти, які ведуть до самознищення людства – це порушує духовний баланс біосфери і ноосфери. Життєдіяльність людини має стати максимально автотрофної – загальне існування з природою, який передбачає повну відмову від її благ. Така ідеальна модель розвитку людства досить приваблива, але варто визнати, що на даний момент світове суспільство занадто далеко від її реалізації.

Посилання на основну публікацію