Встановлення правопорядку і законності

Порядок – це стан соціальних відносин, при якому забезпечується дотримання правових норм і законів. Правопорядок є основною складовою частиною соціального порядку.

Поняття порядку і законності, їх взаємозв’язок
Порядок також є найвищим рівнем врегулювання та гармонізації суспільних відносин. Основними ознаками порядку є:

– Реальне втілення нормативно -правових актів.

– Регламентація суспільних відносин виключно правовими нормами.

– Гарантованість порядку державою.

Головним принципом правопорядку є законність. Законність – це політичний і правовий режим, а також принцип реальної дії норм права в державі, при якому посадові особи, державні органи, а також громадяни суворо дотримуються всі закони, а також інші суспільні норми.

Законність має ряд основоположних принципів, зокрема: верховенство, загальність, єдність гарантованість закону і рівність всіх громадян перед законом.

Порядок і законність нерозривно пов’язані між собою. Так законність передбачає незворотність покарання особи, яка вчинила посягання на порядок.

Основою законності і правопорядку є культура, що вказує в першу чергу на моральну природу цих понять. Законність і порядок гарантуються з боку державного апарату, такі гарантії, як правило, закріплені в основному законі кожного демократичного держави.

Необхідність встановлення і збереження порядку і законності в країні
Встановлення законності та правопорядку в державі позитивно впливає на всі сфери життєдіяльності суспільства. Високий рівень законності і порядку в державі
зміцнює економічну сферу: держава виконує перед громадянами всі соціально – економічні зобов’язання.

До таких зобов’язань відносяться: стабільна виплата заробітної плати, надання безкоштовної медицини і освіти, зниження рівня корупції, підтримка незахищених верств населення.

Законність і порядок також зміцнюють політичну систему шляхом гарантії демократії, політичного плюралізму, свободи слова і друку.

Порядок і законність впливають і на духовну сферу: розширення світогляду громадян, підвищення рівня політичної і правової культури, зміцнення поваги до законів і нормам моралі, розвиток юридичних і соціальних наук.

Посилання на основну публікацію