Власність

Як ви вже зрозуміли, в основі майнових відносин лежать відносини власності. А що таке власність?

Сучасна наука дає різні відповіді на питання «Що таке власність?». Деякі вчені вважають, що власність – це прояв біологічної природи людини: почуття власності закладено в людині від народження, спадково. Великий німецький філософ Г. Гегель (1770-1831) вважав, що бути власником – значить володіти якою-небудь річчю, майном і т. П., Користуватися тим, чим володієш, і розпоряджатися цим.

Право власності закріплено в законах як одне з основних прав людини. Про це йдеться і в Загальній декларації прав людини: «Кожна людина має право володіти майном як одноособово, так і спільно з іншими. Ніхто не може бути безпідставно позбавлений свого майна »(ст. 17). Що ж таке право власності? Насамперед відзначимо, що немає майна, що не належить нікому. Будь-яке майно, будь-який об’єкт права власності має господаря, власника.

Право власності – сукупність правових норм, що закріплюють, регулюють і охороняють приналежність матеріальних благ конкретним людям. Власникові належать права володіння, користування та розпорядження своїм майном. Він має право за своїм бажанням вчиняти щодо належного йому майна будь-які дії, що не суперечать закону й іншим правовим актам і не порушують охоронювані законом права інших осіб. Власник може віддати, або продати, або подарувати ті чи інші речі іншій особі у власність, може розпорядитися ними іншим чином.

Володінням називають фактичне володіння річчю, що створює для володаря можливість безпосереднього впливу на річ. Використання – це витяг з майна корисних властивостей. (Якими корисними властивостями володіє газова плита, радіоприймач, садову ділянку, автомобіль?) Розпорядження майном означає можливість зміни його приналежності, стану, призначення. (Як можна розпорядитися садовим ділянкою, автомобілем, зносилася взуттям?) Власник може передати річ у тимчасове володіння та користування іншій особі, здати на зберігання, віддати в заставу і т. П.

Суб’єктами права власності, т. Е. Власниками, в нашій країні можуть бути Громадяни та юридичні особи, держава та органи місцевого самоврядування.

У власності громадян (їх називають фізичними особами) може бути будь-яке майно, за винятком окремих видів майна, зазначених у законі. До таких видів майна, які не можуть належати громадянам, відносяться різні види зброї, наркотики, отрути і деякі інші.

На відміну від фізичних осіб юридичні особи – це організації, які мають у власності, господарському віданні або оперативному, т. Е. Безпосередньому, повсякденному, управлінні відокремлене майно. Власником майна юридичної особи є саме юридична особа, а не учасники юридичної особи, т. Е. Особи, які вклали в нього частку свого капіталу. Разом з тим учасники юридичної особи мають право брати участь в управлінні справами юридичної особи, брати участь у розподілі прибутку і т. П. У власності юридичних осіб може перебувати будь-яке майно, за винятком тих його видів, які не можуть належати також і фізичним особам.

Власність фізичних та юридичних осіб є приватною власністю. На відміну від приватної державна власність належить або Російської Федерації (федеральна власність) або суб’єктам Російської Федерації (власність суб’єктів РФ) – республік, країв, областей, міст федерального значення, автономних областей, автономних округів. Тільки у федеральній власності можуть бути ресурси континентального шельфу (т. Е. Частини підводної окраїни материків, що прилягає до берегів суші), територіальних вод, морської екологічної зони РФ, природні парки, об’єкти історико-культурної та природної спадщини, художні цінності, установи культури і інші об’єкти громадського значення, а також державна скарбниця, золотий запас, майно збройних сил, різних установ, фінансування яких здійснюється з федерального бюджету Росії.

Муніципальна власність – це майно, що належить міських і сільських поселень, іншим муніципальним утворенням, від імені яких права власника здійснюють органи місцевого самоврядування.

Крім названих форм власності, існує також власність релігійних і громадських організацій. Приватна, державна, муніципальна й інші форми власності рівноправні.

Яким чином людина стає власником?

По-перше, якщо він сам з дотриманням закону виготовив якусь річ для себе, він стає її власником.
По-друге, він може стати власником плодів, продукції, доходів, отриманих у результаті використання майна (наприклад, отримані на садовій ділянці фрукти).
По-третє, він отримує у спадок відповідно до заповіту або законом майно, що належало померлому.
По-четверте, він набуває майно, купуючи його в іншої особи, а також в результаті обміну, отримуючи річ в подарунок або на підставі іншого правочину, згідно з якою майно однієї особи переходить до іншого.
По-п’яте, він може в законному порядку набути право власності на майно, яке не має власника.
По-шосте, якщо людина є членом житлового, житлово-будівельного, дачного, гаражного чи іншого споживчого кооперативу і повністю вніс свій пай-внесок, він стає власником квартири, або дачі, або гаража, або іншого приміщення, наданого йому кооперативом.
Як бачимо, підстави набуття права власності можуть бути різними. Разом з тим закон забороняє розкрадання чужого майна шляхом крадіжки, шахрайства, привласнення чи розтрати, грабежу, розбою, вимагання, передбачаючи, залежно від збитку, нанесеного власнику майна, від суспільної небезпеки скоєного дії, різні покарання, включаючи позбавлення волі і конфіскацію майна. Відповідно до закону, власник має право вимагати своє майно в особи, самовільно заволодів їм, або вимагати відшкодування збитків, якщо майно знищене. Закон, отже, передбачає захист права власності.

Посилання на основну публікацію