Власність, Конкуренція

Власність – матеріальні цінності, приватне майно, що належить людині, яким він може володіти і використовувати на свій розсуд.

Конкуренція – змагання між людьми, членами економічного процесу за панування на ринку, залучення найбільшої кількості клієнтів, споживачів для реалізації своєї продукції.

Монополія – абсолютне панування великого підприємницького об’єднання в якій-небудь області господарства, метою якого є отримання максимального прибутку зі своєї діяльності.

Посилання на основну публікацію