Визначення групи та їх класифікація

Група – це спільнот людей, яка створюється на основі деяких факторів: спільної діяльності, особливостей організації, соціальної приналежності.

Визначення групи та їх класифікація
Всі групи діляться на дві категорії: великі і малі соціальні групи. У великі соціальні групи входять люди, які створюють собою певну частину суспільства – професійні групи, соціальні верстви, етнічні спільноти, вікові групи.

Так яскравим прикладом великої групи, заснованої на вікових показниках, є група пенсіонерів. До числа малих груп належать сім’я, сусідські спільності, дружні компанії. Основою малих груп є міжособистісні відносини їх членів.

Людина в групі
Людина є основною ланкою кожної соціальної групи. Належність до соціальної групи сприятливо впливає на людину. Як малі, так і великі групи сприяють розвитку його особистості.

Так завдяки групі, людина соціалізується, що сприятливо впливає на його існування, а також полегшує виховання майбутніх поколінь. Саме в групі людина може повноцінно займатися своєю діяльністю – цьому сприяють як конкуренція, так і командний дух.

Належність до соціальної групи задовольняє експресивні потреби людини в отриманні схвалення, поваги та довіри.

Закони групи
Соціальні закони групи – це стійкі правила поведінки членів великих і малих груп, які необхідні для їх взаємозв’язку. Закони груп не виникли свідомо – вони утворилися в ході історичного розвитку соціальних груп.

Так людина, сам того не усвідомлюючи, дотримується основних законів тієї чи іншої соціальної групи. Закони груп необхідні для того, щоб максимально ефективно покращувати становище членів груп, а також здійснювати управління над ними.

Командний дух групи
Найчастіше, члени кожної соціальної групи мають спільні цілі, які направляють їх спільну діяльність. На цьому грунті виникає командний дух групи. Командний дух групи притаманний як великим, так і малим групам.

Завдяки командному духу, члени груп можуть консолідувати свої зусилля, об’єднати свою діяльність заради того, щоб всі інтереси і цілі групи були досягнуті.

Посилання на основну публікацію