Визначення цінностей

Виявлення цінностей важливо для кожної людини. Коли дитина дорослішає, він усвідомлює, які саме цінності мають для нього найбільше значення.

поняття цінностей
Цінності – це ті явища і предмети, які найбільш важливі для людини. Причому явища можуть бути матеріальними і духовними. Важливо відзначити, що цінності певного суспільства або людини говорять самі за себе – з цієї причини тема цінностей особливо актуальна в перехідні часи суспільного розвитку.

Найчастіше цінність розглядають як корисні предмет, який здатний задовольнити потреби людини і його ідеали. Цінність можна назвати своєрідним орієнтиром у житті кожної людини, і навіть якщо цінність представлена у вигляді нематеріального об’єкта – у вигляді віри і любові, – вона також є реальною і може виступати в ролі життєвого орієнтира певної групи людей.

Багато в чому саме ідеали та цінності обумовлюють поведінку людини, мотиви його вчинків і напрямок його думок.

вічні цінності
Є цінності, які прийнято називати загальнолюдськими. Це ті цінності, які важливі в усі часи і важливі для всіх людей. До них відносяться свобода, істина, краса, справедливість, добро і користь.

Це ті цінності, які важливі для духовно розвиненої людини. І в усі часи, для всіх націй і для всіх видів товариств ці цінності були вічними.

Цінності сімейного життя теж важливі. Це вірність і відданість, любов до дітей і своїм близьким. Є перехідні цінності, які змінюються разом з культурним і духовним розвитком суспільства.

Які ж цінності у сучасних підлітків? Найбільше підлітки захоплюються вигаданими героями, які воліють піклуватися про інших, більш слабких людей. Цьому типу героя властиве почуття колективізму – спільності з іншими членами суспільства.

Важливо, що такі герої просто не можуть залишатися байдужими до страждань іншим, вони співчувають слабким і намагаються їм допомогти. Це показує їх моральні цінності.

А от для тих, хто постарше, наприклад, студентів, цікавіше спостерігати за героями, які вже щось досягли у своєму житті. Їх цікавлять реальні цінності сучасного життя, а не казкові персонажі. Таких героїв більше цікавить матеріальна вигода і стабільності.

Але саме на вічних цінностях тримається світ. І щоб у світі не відбувалося, які б технологічні та матеріальні нововведення не вигадували б, вічні цінності відіграють важливу роль у житті кожної людини.

Без них людина не може духовно розвиватися і відчувати себе морально задоволеним. У добрі й істині, справедливості та чесності раскриватся повнота життя людини, і навіть якщо його ідеали матеріальні і не відрізняються високою моральністю, він приходить до усвідомлення того, що без вищих цінностей прожити життя гідно неможливо.

Найчастіше такі цінності проявляються в перехідні історичні періоди, під час війни або революції, коли Людя необхідно будувати новий світ і новий уклад життя.

Посилання на основну публікацію