Витрати виробництва: функції і види

Витрати виробництва – це витрати виробника (власника) на виробництво товару.

Витрати виробництва – це витрати виробника (власника) на виробництво товару. У бухгалтерії вони зазвичай відображаються у вигляді собівартості товару і включають в себе матеріальні витрати, витрати на оплату праці, рекламу, енергетичні витрати, проценти за кредити, взяті на виробництво цього виду товару і т. д.

Функції і види витрат.

Функції витрат означає зв’язок випуску готової продукції і мінімальних витрат на його забезпечили. Простіше кажучи, функція витрат полягає в максимальній оптимізації виробництва для виходу на максимальні обсяги при мінімальних витратах.

Економічні витрати бувають двох видів:

  • явні (або зовнішні) – оплата постачальникам;
  • неявні (внутрішні) – витрати, що означають упущені можливості (прибуток, яку власник міг би отримати, якби не вклався в бізнес, А в бізнес-Б) – цей вид витрат важливий при плануванні подальшої економічної діяльності.

Економісти виділяють ще два види витрат:

  • постійні витрати, які не залежать від обсягу виробництва (орендна плата, фіксована заробітна плата (ставка), комунальні послуги, амортизація);
  • змінні витрати – витрати, величина яких прямо залежить від обсягу випущеної продукції (витрати на сировину, витратні матеріали, енергію, заробітну плату у вигляді відсотка від прибутку, бензин, упаковку і т. д.).

Поняття витрат та доходу – основні при аналізі прибутковості підприємства.

Посилання на основну публікацію