1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Суспільствознавство
  3. Вищі цінності та ідеали

Вищі цінності та ідеали

Навіть з нашого короткого пояснення ви побачили, що в теорії моралі існують різні точки зору. І це нормально. Питання моралі – це філософські питання, вони вимагають постійного роздуми і не мають безперечних і остаточних рішень: думка зупинити не можна. Не випадково їх називають вічними питаннями.

Кожен з нас включений в цей вічний філософський пошук. Адже кожному з нас судилося самому виробляти свою особисту моральну позицію, самому робити свій вибір.

Чи існує в цьому вічному пошуку якоїсь позитивний, добрий, хороший зразок, на який людина могла б постійно, надійно орієнтуватися, вибираючи свій моральний шлях, свою лінію поведінки?

Та існує: це загальнолюдські, або, як ще називають, абсолютні, вічні моральні цінності та ідеали.

Про цінності ми вже говорили, знаємо, що це щось важливе, необхідне, корисне для життя. Знаємо, що моральні цінності – це особливі, вічні духовні цінності. До них повинні бути причетні всі люди, тому їх можна назвати загальними, загальнолюдськими.

Слово «ідеал» походить від грецького «ідея», що означає «поняття, уявлення». Коли ми говоримо «ідеальний», ми маємо на увазі щось найкраще, вчинене в усіх відношеннях (наприклад: ідеальна краса, ідеальний слух, ідеальний смак, ідеальну поведінку і т. Д.). Моральний ідеал – це все найкраще, що вироблено мораллю. Його можна визначити одним словом – людинолюбство. З особливою ясністю і простотою сенс морального ідеалу виражений в Біблії: «Возлюби ближнього твого, як самого себе». Таке ставлення людини до людини і є ідеал, а досягти його можна тільки одним шляхом – через дотримання принципів і норм моралі. Іншого шляху немає.

Як бачите, поняття «цінності» і «ідеал» дуже близькі. Багато вчених вважають, що ідеал – це вища форма цінності.

У довгій історії людства існувало багато різних цінностей та ідеалів. І це зрозуміло: на історичній арені змінювали один одного різні особистості, народи, держави, класи, цивілізації. Природно, що у рабовласників або феодалів були свої цінності та ідеали, а у рабів і кріпаків – свої, бо їх спосіб життя, а значить, і вчинки, поведінку були досить різні.

Але ось що цікаво. І релігія, і філософія, і наука стверджують, що у людей було і є багато спільного, що зберігається тисячоліттями. Щоб жити, потрібно трудитися, мати сім’ю, будинок, дітей. Потрібні друзі. Потрібна здорова природне середовище. Потрібні освіту, техніки, наука. Потрібні мир, порядок, справедливість і т. Д. А разом з усіма цими типовими умовами життя людей з епохи в епоху передаються перевірені часом моральні правила, що стали загальнолюдськими духовними цінностями.

Вічно живуть фундаментальні моральні правила: не роби іншому того, чого собі не бажаєш («золоте правило моралі»); почитай старших; Не вбивай, Не развратнічал, не кради; не бреши; не заздри, не посягати на чуже.

Люди завжди засуджували злостивість, підлість, зрада, жорстокість, злодійство, брехня, наклеп. Але цінували доброту, мужність, чесність, самовладання, скромність.

Тисячоліття тому відкрили люди, що найвища моральна цінність – це любов до ближнього, до людини. Це означає: не можна вбивати, не треба брехати, не треба лжесвідчити, не треба робити замах на чуже, а потрібно прагнути до миру і братерства. Потрібно бути милосердним і великодушним. Потрібно вміти терпимо ставитися до недоліків інших людей, вміти прощати, жертвуючи часом і своїми інтересами. В цьому і проявляється любов.

Відображення загальнолюдських цінностей ви знайдете у всіх релігіях світу – у священних книгах християн, іудеїв, мусульман, в стародавніх індійських, китайських, буддійських віруваннях.

І зовсім недавно, в XVIII в., І. Кант, вивчивши історію моралі, коротко сформулював свій закон добра «категоричний імператив моралі», т. Е. Абсолютно обов’язкова вимога моралі. Воно звучить приблизно так: роби так, щоб твої дії могли стати зразком для всіх, загальним моральним законом.

На сором і правді повинні бути причетні всі. Адже ми несемо відповідальність за свої вчинки. І нам потрібно знати, що вважати для себе надійним взірцем. Тверді моральні принципи особистості – це і є загальнолюдські цінності доброї моралі. Її дізнатися легко, бо головне в ній – любов до людини, повага до людської гідності, милосердя, гуманізм.

ПОДІЛИТИСЯ: