1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Суспільствознавство
  3. Виробництво: витрати, виручка, прибуток

Виробництво: витрати, виручка, прибуток

Ти мрієш про новий велосипеді, а твоя сестра хоче купити піаніно. Багато твої однокласники хотіли б мати новітнє комунікаційний пристрій, спортивний тренажер. Здатне виробництво задовольнити різноманітні індивідуальні потреби людей?

Що і як робити

Мета економіки, як ти вже знаєш, полягає в задоволенні потреб людини. Засобом досягнення цієї мети є виробництво. У процесі виробництва створюються як предметні економічні блага (продукти харчування, одяг, меблі, автомобілі, будинки, книги і т. Д.), Так і послуги (показ кінофільмів, обслуговування в ресторанах, ремонт взуття, меблів, комп’ютерів і т. Д. )

Відома істина свідчить: суспільство не може перестати виробляти, тому що не може перестати споживати. Тому економіка спрямована на розширення виробництва і його ефективну організацію.

Що необхідно виробникам для прийняття рішення про виробництво економічного блага?

Вони, як правило, беруть до уваги наступне: вид продукту, привабливість продукту для споживача, кількість або обсяг продукції, ресурси, необхідні для його виробництва, технологію виготовлення, економічність виробництва (корисність результату, вигідність) та ін.

До XX в. панувало одиничне виробництво. У минулому сторіччі розвиток отримало серійне і потокове (масове) виробництво. За рахунок цього значно розширилися можливості для досягнення головної мети економіки. З’явилися величезні промислові підприємства, значно зріс рівень добробуту людей. Даний процес був обумовлений не тільки розвитком науки і техніки, а й виявленої економістами закономірністю: при зростанні обсягів виробництва може відбуватися зниження витрат на нього. Адже, чим більше продукції виготовить підприємство при наявних ресурсах, тим дешевше в середньому обійдеться кожна одиниця товару.

Наприклад, друкарня, яка використовує один верстат і праця п’ятьох працівників, випускала 1000 книг в місяць. В наступному місяці, удосконаливши технологію, заощадивши матеріали, більш раціонально організувавши працю працівників, друкарня збільшила випуск продукції до 1500 книг. Збільшення обсягів виробництва відбулося за тих же трудових (кількість працівників) і капітальних (верстати та обладнання) ресурсах. Вартість однієї книги при цьому знизилася, тому що витрати на її виготовлення зменшилися.

Великі підприємства, знижуючи витрати на виробництво товарів, робили їх більш дешевими і доступними. Що ж таке виробничі витрати і як вони впливають на результати виробництва?

витрати виробництва

Сума всіх витрат на випуск (виробництво) товарів або надання послуг становить витрати виробництва. Вартісну оцінку виробничих витрат відображає економічний показник собівартість продукції. Цей показник включає, наприклад, вартість сировини і матеріалів, плату за користування електрикою і теплом, зарплату працівників.

Розрізняють загальні, постійні та змінні витрати. Загальні витрати виробника – витрати на придбання всіх ресурсів, необхідних для виробництва певної кількості продукції. Вони являють собою суму постійних і змінних витрат. Зі зміною кількості товарів, що випускаються різні витрати поводяться по-різному. Одні ростуть, а інші залишаються незмінними.

Постійними називаються витрати, які не змінюються залежно від зміни обсягу виробництва. До них належать, наприклад, плата за оренду приміщення, оплата праці керівників. Ці виплати здійснюються навіть тоді, коли підприємство нічого не виробляє.

Змінними називаються витрати, величина яких змінюється в залежності від обсягу продукції, що випускається. До них відносяться витрати на сировину, електроенергію, транспорт, відрядну оплату праці працівників, т. Е. Оплату відповідно до кількості виробленої продукції.

Змінні витрати піддаються контролю виробника, а постійні немає. Тому доводиться розраховувати і вибирати, скільки необхідно працівників залучити, яке сировину і в якій кількості використовувати, де розташувати виробництво, щоб знизити транспортні витрати. Раціональний виробник прагне шукати такі варіанти з’єднання ресурсів виробництва, при яких його витрати будуть мінімальними.

Виробник прагне знайти способи організації виробництва, що допомагають йому ефективно використовувати ресурси і знижувати витрати: економне і бережливе витрачання ресурсів, впровадження технічних нововведень і нових технологій, підвищення майстерності працівників, удосконалення організації праці.

Нові технології допомагають виробникам раціонально використовувати ресурси і підвищувати продуктивність праці.

Сучасне виробництво все більше потребує переробки величезної кількості інформації з використанням комп’ютера. За прогнозом Міністерства праці США, з 54 спеціальностей, які будуть переживати в найближче десятиліття бурхливе зростання, тільки 8 не вимагають знання інформаційних технологій. Нова «інтелектуальна» технологія – важливий інструмент для підвищення продуктивності праці, осмислення складних виробничих проблем та оперативного прийняття рішень.

Сьогодні багато твої однолітки вже володіють знаннями в цій області і впевнено почувають себе при роботі з комп’ютером.

Приведи приклади використання інформаційних технологій в освітньому процесі, що допомагають учням зробити навчання більш цікавим і результативним.

Нагальна проблема для Росії – енергозбереження. Необхідність її вирішення диктують недолік природного газу та електричних потужностей в період настання морозів, висока частка енерговитрат при виробництві продукції. При цьому наша країна бере участь у світовій боротьбі з викидами парникових газів в атмосферу.

Основну роль в раціональному використанні енергоресурсів займають енергозберігаючі технології. Їх використання на транспорті, в промисловості, в теплопостачанні приносить економічну вигоду – значне зменшення витрат, пов’язаних з великими витратами на енергію. Наприклад, за розрахунками фахівців, впровадження енергозберігаючих технологій освітлення дозволяє знизити витрати на електроенергію до 8-10 разів.

Дізнайся з різних джерел (Інтернет, газети, журнали) про способи економії енергоресурсів, приведи свої приклади. Запропонуй способи використання енергозберігаючих технологій у шкільному господарстві.

Ще один спосіб ефективного використання ресурсів і зниження витрат виробництва – вдосконалення поділу праці.

Поділ праці у виробництві – це поділ великих завдань на кілька невеликих таким чином, щоб кожен працівник виконував одну або кілька дрібних операцій.

Важливість поділу праці для результативності виробництва люди зрозуміли вже давно. Згадаймо, наприклад, яке значення для економіки мало виникнення мануфактур.

Подорож у минуле
Англійський учений Адам Сміт (1723-1790) розглянув основні форми прояву суспільного поділу праці – між містом і селом, між розумовою і фізичною працею, між робітниками одного підприємства.
Поділ праці на підприємстві – явище суперечливе. З одного боку, продуктивність праці підвищується, так як робітник виконує більшу кількість, але менш складних операцій, скорочуються витрати на його навчання і підготовку і т. Д. З іншого боку, робітник, зайнятий єдиною простою операцією, перетворюється у професійно обмеженого працівника. Йому доводиться виконувати малоцікаву, часто монотонну, нерідко тільки фізичну роботу.
На початку XX в. американський підприємець Генрі Форд (1863-1947) налагодив масове виробництво автомобілів за допомогою конвеєра. Операції по збірці були максимально розділені між працівниками, стіл замінили на рухомий транспортер – машину безперервної дії. Складальник виконував тепер тільки одну або дві операції, і час їх виконання задавалося безперервним рухом конвеєра. Час збірки було значно скорочено, а продуктивність праці на заводі Форда збільшилася в кілька разів.

Модель Т, зібрана на конвеєрі заводу Форда

Пізніше поряд з конвеєрним стали застосовувати бригадний метод виробництва. Поділ праці проявляється тут у виробництві вироби від початку до кінця бригадою робітників у взаємодії. Це усуває монотонність роботи на конвеєрі і підвищує відповідальність бригади за свою продукцію, що впливає на якість виробу.
Конвеєр уможливив масове виробництво продуктів однакової якості, однак сьогодні суспільству необхідно і різноманітність. Гнучке серійне виробництво дозволило б з’єднати ефективність конвеєра (багато і дешево) з ефективністю одиничної (авторської) роботи (якісно, різноманітно, відповідно індивідуальним вимогам споживача).

Які сучасні підприємства, на яких використовується конвеєр, тобі відомі?

Чи все вигідно виробляти

В основі вирішення питання, що виробляти, лежить раціональний мотив – потрібно виготовити те, що може бути продано з вигодою. Що це означає?

Виробник намагається організувати виробництво такого товару і таким чином, щоб після його продажу отримати виручку, яка не тільки відшкодує його витрати, але і дасть додаткові кошти. Це і є прибуток.

Прибуток – перевищення виручки від продажу товарів над загальною сумою витрат на їх виготовлення та реалізацію.

Величина прибутку показує, наскільки вигідна діяльність підприємства. Проведемо порівняння. Молочний комбінат після продажу продукції отримав виручку 40 млн рублів, при цьому витрати виробництва склали 34 млн рублів. Завод з виробництва електроламп після реалізації продукції отримав виручку 12 млн рублів, а витрати на їх виробництво склали 14 млн рублів. Подумай, діяльність якого підприємства результативна (вигідна), а якого – збиткова (невигідна).

Прибуток є рушійною силою діяльності виробника. Зацікавлений в отриманні більшого прибутку, він прагне розширювати виробництво і знижувати витрати.

Прибуток – природне джерело засобів розвитку самого підприємства та економіки в цілому. Працююче підприємство віддає частину свого доходу державі (у вигляді податків) для розвитку країни.

перевіримо себе

Яка роль поділу праці в розвитку виробництва?
Як зробити виробництво вигідним?
Як можна знизити витрати виробництва?
У класі і вдома

До яких видів витрат (змінним або постійним) належать такі: оплата користування службовими телефонами, відрядна зарплата працівників, оренда складських приміщень, оплата спецодягу персоналу, оплата доставки сировини і матеріалів?
Які з наведених суджень ти вважаєш вірними?
Продуктивність праці зростає, якщо збільшується число працівників.
На зростання продуктивності праці впливає вдосконалення технологій виробництва.
Продуктивність праці залежить від рівня кваліфікації працівників.
Продуктивність праці знижується в результаті зростання цін на продукцію.
Дізнайся, звернувшись до Інтернету, що таке альтернативні джерела енергії. Чи є у них майбутнє?
Одна майстриня зв’язала вовняний плед і продала його за 500 р. Вона витратила 5 мотків вовни по 60 р. за моток. Інша майстриня виготовила мереживну скатертину і продала її за 700 р. Вона витратила на нитки 300 р. і на бісер для прикраси 120 р. Який прибуток отримала кожна майстриня? Поясни, чому її розміри різняться.
Незнайка вирішив стати поетом і почав складати одну поему за одною. Він так увійшов в роль, що в понеділок склав дві поеми про труднощі поетичного праці, витративши на це цілих 2 години. У вівторок справа пішла веселіше, і він склав за 1 годину три поеми. Середа пройшла в творчих муках, справа йшла, але не дуже швидко. Проте до вечора на столі лежали вже шість поем, на які пішло 4 години. У четвер нічого не складалося, бо в цей день Незнайка читав свої твори жителям Квіткового міста. П’ятниця дала ще одну поему, на яку пішло всього півгодини. В який день продуктивність праці Незнайки була найвищою?

ПОДІЛИТИСЯ: